$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۲

$

‌(با توجه به سؤال یکی از طلبه‌ها در جلسه قبل درباره تراکم ظنون، استاد ریاحی این جلسه را به بررسی این موضوع و حجیت آن پرداختند که علاقه‌مندان می‌توانند آن را از لینک عدم حجیت تراکم ظنون مطالعه کنند.)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه