$


شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۴

$ * سیره مستمره تا زمان معصومj این مطلب، همان سیره متشرعه است که قیدی هم به آن اضافه شده است. یعنی به ادعا شده است که صورت مستمر این گونه بوده است که همواره افراد متشرع برای پرسش از مسائل دینی، به مردان رجوع می‌کرده‌اند و این سیره تا زمان معصومینb ادامه داشته و […]

شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۳

$ * اجماع: دلیل اولی که طبق روال خودمان مورد بررسی قرار می‌دهیم، اجماع است. جمعی از بزرگان ما در این مسأله ادعای اجماع کرده‌اند که دو مورد را عرض می‌کنم که مورد دوم، خودش در حکم چند مورد است. ۱- مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک العروة الوثقی (ج ۱، ص ۴۲) ادعای اجماع کرده‌اند. […]

شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۲

$ * وجوه و اقوال مختلف در این مسأله: این مسأله نیز مانند سایر مسائل، وجوه مختلفی دارد که بعضی از این وجوه، قائلینی هم دارد. ابتدا تعدادی از مهم‌ترین وجوه مختلف این مسأله را مرور می‌کنیم. ۱- مرد بودن جزء شرایط مرجع تقلید است و همه مردان و زنان باید به مجتهد مرد رجوع […]

شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۱

$ * مقدمه عمومی بحث إن شاء الله از امروز بحث جدیدی را شروع می‌کنیم که ظاهرا در گذشته‌های خیلی دور مطرح نبوده است و اما اخیرا بیش‌تر مطرح شده و اتفاقاً بعضاً معرکه‌آرا هم هست. طبق آن‌چه عقل و نقل حکم می‌کند، هر انسانی در موضوع احکام شرعی، مانند بسیاری موارد تخصصی دیگر، ناچار […]

فهرست جلسات رجولیة (لزوم مرد بودن مرجع تقلید)

– جلسه ۰۱: مقدمه عمومی بحث / تعاریف اولیه – جلسه ۰۲: وجوه و اقوال مختلف در این مسأله / دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: مقدمه – جلسه ۰۳: دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: اجماع / شهرت / بحثی پیرامون تراکم ظنون (ادامه مباحث در هفته آینده)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه