$


ازدواج معاطاتی - جلسه ۳

$ آخر جلسه گذشته، قرار شد سه روایت را مرور و بررسی کنیم که به واسطه آن‌ها مرحوم شیخ حر العاملی تقسیم‌بندی دیگری را مطرح کرده بودند تا ببینیم تقسیم‌بندی ایشان را بپذیریم یا تقسیم‌بندی خودمان را. * مروری بر روایات انواع نکاح: مرحوم شیخ حر العاملی در کتاب وسائل الشیعة، در جلد ۲۰ از […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۲

$ * ادامه تعاریف اولیه: جلسه قبل به تعریف عقد، ایقاع، نکاح و متعه پرداختیم و امروز چند اصطلاح دیگر را مرور می‌کنیم تا بعد بتوانیم یحثمان را شروع کنیم. – ازدواج: از ریشه زوج است و در کتب اهل لغت به معنای جفت، هم‌تایی، گونه و دو تا است که قرار نیست حتما رابطه […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۱

$ * مقدمه عمومی بحث: إن شاء الله از امروز بحث جدیدی را شروع می‌کنیم که در گذشته‌های دور مطرح نبوده است و اخیراً مطرح شده است و اتفاقاً در این دوره و زمانه بحث مهمی است، چرا که اگر از بررسی دلایل معلوم شود، حرام است، نتایج متعدد و مهمی دارد و اگر معلوم […]

فهرست جلسات ازدواج معاطاتی

– جلسه ۰۰۱: مقدمه عمومی بحث / تعاریف اولیه – جلسه ۰۰۲: ادامه تعاریف اولیه – جلسه ۰۰۳: مروری بر روایات انواع نکاح – جلسه ۰۰۴: ادامه روایات انواع نکاح / اهمیت بحث / مقدمه اصلی بحث – جلسه ۰۰۵: مختصری در باب تاریخچه بحث / دلایل مخالفان جواز معاطات در ازدواج: اجماع – جلسه […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه