$


الإجتهاد و التقلید – جلسه ۱۳

$ یکی از دوستان اشکال کردند که قرار بود پا به پای متن کفایه جلو برویم، ولی مطالبی را جا انداختید و وارد بحث تقلید شدید، لذا با توجه به وعده‌ای که کرده بودیم، ادامه بحث قبلی را فعلا صرف‌نظر کرده و ادامه متن کفایه را پیش می‌رویم تا در قسمت تقلید، دوباره بحث قبلی […]

الإجتهاد و التقلید – جلسه ۱۲

$ ‌(با توجه به سؤال یکی از طلبه‌ها در جلسه قبل درباره تراکم ظنون، استاد ریاحی این جلسه را به بررسی این موضوع و حجیت آن پرداختند که علاقه‌مندان می‌توانند آن را از لینک عدم حجیت تراکم ظنون مطالعه کنند.)

الإجتهاد و التقلید – جلسه ۱۱

$ تا این‌جا بحث ما متمرکز بر مسائل اجتهاد بود و حالا نوبت به بررسی چند مسأله در تقلید می‌رسد. ** آیا افرادی که مجتهد نیستند، می‌توانند به استنباط فردی دیگر که مجتهد است، عمل کنند؟ این همان مسأله‌ای است که ظاهرا بسیاری از اخباری‌ها به شدت با آن مشکل داشته‌اند. پیش از این هم […]

الإجتهاد و التقلید – جلسه ۱۰

$ جلسه گذشته حالت دوم را بررسی کردیم، امروز یک مطلب تکمیلی را عرض کرده و حالت سوم را بررسی می‌کنیم، تا جلسه آینده مسألخ جدید را شروع کنیم. إن شاء الله. * چند نکته درباره اصالة التعیین: ابتدا لازم است مسائلی را درباره اصل تعیین بدانیم تا بتوانیم مطلب مورد نظر را بررسی کنیم. […]

الإجتهاد و التقلید – جلسه ۹

$ جلسات قبل درباره اصل جواز اجتهاد صحبت کردیم و اشاره‌ای هم داشتیم به اشکالات اخباری‌ها و پاسخ به آن‌ها. حالا باید به چند مسأله مهم بپردازیم. * آیا مجتهد می‌تواند به مجتهد دیگر رجوع کند؟ این سؤال هم از آن مسأله‌های مهم است. حالا آمدیم و مجتهد شدیم. آیا می‌توانیم اجتهاد خود را ندیده […]

الإجتهاد و التقلید – جلسه ۸

$ جلسات گذشته دلیلی عقلی جواز اجتهاد را عرض کرده، مطالبی هم درباره دلایل روایی مؤید آن گفتیم. بعد هم صحبت رسید که به این‌جا که چرا اخباری‌ها به اجتهاد مخالف بودند و مستندات روایی آن‌ها چه بود. اگر به خاطر داشته باشید، یک حدیث را روایت کردم و مطالبی را هم ذیل آن عرض […]

الإجتهاد و التقلید – جلسه ۷

$ جلسه قبل دلیل عقلی اجتهاد را مرور کرده و توضیحی هم در مورد آیات و روایات ارشادی و تعبدی دادیم. حالا ادامه مطلب را پیگیری می‌کنیم. * آیا دلیل نقلی بر جواز اجتهاد و این‌که مجتهد می‌تواند به استنباط خود عمل کند، وجود دارد؟ حالا در بحث مورد نظر ما باید ببینیم که دلایل […]

الإجتهاد و التقلید – جلسه ۶

$ از امروز إن شاء الله وارد مباحث اصلی شده و طبیعتا مطالب بیشتری را از خارج کفایه خدمتتا عرض می‌کنم. * متن کفایه: فصل یَنقسم الاجتهاد إلی مطلق و تجز‌ فالاجتهاد المطلق هو ما یُقتدر به علی استنباط الأحکام الفعلیة من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا فی الموارد التی لم یُظفر […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه