$


ازدواج معاطاتی - جلسه ۱۰

$ ** آیات: بعضی افراد در لزوم خواندن صیغه برای انواع ازدواج، به آیاتی استناد کرده‌اند. این‌ها در ضمن آیات متعرض روایات تفسیری هم شده‌اند. روایات تفسیری، روایاتی بودند که مستقیما به آیه‌ای اشاره داشتند. این کار آقایان مطابق قاعده ما هم هست، لذا طبق روال معمول خودمان، ابتدا خود آیه را به تنهایی بررسی […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۹

$ جلسه قبل به بهانه فرمایش مرحوم ملا احمد نراقی، درباره ضروری دین صحبت کردیم، امروز به بهانه فرمایشی که ایشان در ادامه عبارات قبل دارند، دلیل دیگری را بررسی می‌کنیم. ** اصالت عدم ترتیب آثار زوجیت به غیر صیغه: گفتیم مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب مستند الشیعة (ج ۱۶، ص ۸۴) در المسألة […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۸

$ امشب إن شاء الله مطلب دیگر را که در مخالفت با جریان معاطات در ازدواج مطرح شده است، بررسی می‌کنیم. یکی ضرورت دین و بعد از آن هم اگر فرصت بشود، دو مورد دیگر را. * ضروری دین: جمعی از بزرگان، خواندن صیغه را در انواع ازدواج ضروری دین معرفی کرده‌اند. مثلاً مرحوم ملا […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۹۳

$ جلسه قبل دو روایت را بررسی کردیم که خصوصاً روایت دوم، نشان از سیره اصحاب ائمهb و تأیید معصومj بود و این‌که لزومی به مراجعه اعلم نیست. امروز حدیث سوم را روایت و بررسی می‌کنیم این هم در خور توجه است. * روایت عبدالله بن ابی‌یعفور: حدیث سوم را قبلاً، در این بحث، روایت […]

فهرست جلسات رجولیة (لزوم مرد بودن مرجع تقلید)

– جلسه ۰۱: مقدمه عمومی بحث / تعاریف اولیه – جلسه ۰۲: وجوه و اقوال مختلف در این مسأله / دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: مقدمه – جلسه ۰۳: دلایل مخالفان تقلید از بانوی مجتهد: اجماع / شهرت / بحثی پیرامون تراکم ظنون – جلسه ۰۴: سیره مستمره تا زمان معصومJ / ارتکاز متشرعه […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۷

$ جلسات گذشته بحث را با دلایل مخالفان جریان معاطات در ازدواج شروع کردیم و درباره اجماع و شهرت صحبت کردیم و اشاره‌ای هم به تراکم ظنون داشتیم. امروز بحث را با سیره و ارتکاز متشرعه ادامه می‌دهیم. * سیره و ارتکاز متشرعه: این دو در اصل هم می‌توانند دو دلیل مستقل باشند و هم […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۹۲

$ جلسه قبل مقدمه‌ای را درباره سیره اصحاب ائمه و خود ایشان عرض کردم و قرار شد که این جلسه، چند روایت را بررسی کنیم. خب! برویم سراغ بررسی چند روایت. البته روایات متعددی را می‌توان به عنوان مؤید این نظر مطرح کرد، اما ما فقط به سه مورد اکتفا می‌کنیم. * روایت منع فتوا […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۶

$ جلسه گذشته اجماع را بررسی کردیم و دیدیم که به کار نمی‌آید و حجیتی ندارد. امروز بحث را با بررسی شهرت ادامه می‌دهیم. * شهرت: هر چند بسیاری از فقهای بزرگوار ما، اجماع را مهم‌ترین دلیل بر بطلان معاطات در ازدواج دانسته‌اند، اما دیدم که چه بر مبنای ما و چه بر مبنای مشهور، […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه