$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۹۱

$ ** دلایل موافقان تخییر در تقلید پیش از این، ضمن مرور فرمایشان مرحوم آخوند در کفایه، دلایل موافقان لزوم تقلید از اعلم را هم بررسی کردیم و دیدیم که هیچ کدامشان تام و تمام نبود، لذا تکلیف ما تا این‌جا روشن است و مجاز نیستیم تقلید از اعلم را لازم بدانیم، اما مناسب است […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۵

$ جلسه گذشته مقدمه اصلی را که خیلی هم مهم بود، عرض کردم و قرار شد قبل از ورود به دلایل مخالفان ازدواج معاطاتی، مختصری درباره تاریخچه این بحث عرض کنم. * مختصری در باب تاریخچه بحث: این بحث سابقه تاریخی خیلی قدیمی و پُر و پیمانی ندارد. تا آن‌جا که من سراغ دارم، جواز […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۹۰

$ جلسه گذشته ضمن مرور مقدماتی در تراکم ظنون، دو تقریر را مرور کردیم و مورد نقادی قرار دادیم و دیدیم که هر دو باطل است. اما برویم سراغ تقریر سوم. ۳- بر خلاف دو تقریر قبلی، خصوصا تقریر دوم، تقریر سوم قابل ملاحظه است و کاملاً رنگ و بوی ریاضی دارد و واقعاً برایم […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۴

$ جلسه گذشته و در ادامه تعاریف اولیه، دو حدیث از سه حدیثی را که وعده داده بودم، روایت کردم و بررسی کردیم. حالا برسیم که روایت سوم که در این قسمت از همه مهم‌تر است. اما روایت سوم، نکته خاصی دارد که احتمالاً خودتان هم متوجه خواهید شد. ۳/۳- وسائل الشیعة (ح ۲۵۰۹۷): مُحَمَّدُ […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۸۹

$ جلسه قبل متن کفایه در این بحث تمام شد و مطالبی را هم در ضمن متن، از خارج کفایه عرض کردم که تمام شد و فقط ماند دلیل آخر قائلان به وجوب تقلید از اعلم که تیر آخر آن‌ها است. باید ببینیم این تیر آخر به هدف می‌خورد یا خیر؟ و بعد هم برسیم […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۳

$ آخر جلسه گذشته، قرار شد سه روایت را مرور و بررسی کنیم که به واسطه آن‌ها مرحوم شیخ حر العاملی تقسیم‌بندی دیگری را مطرح کرده بودند تا ببینیم تقسیم‌بندی ایشان را بپذیریم یا تقسیم‌بندی خودمان را. * مروری بر روایات انواع نکاح: مرحوم شیخ حر العاملی در کتاب وسائل الشیعة، در جلد ۲۰ از […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۸۸

$ ** ادامه بحث اقربیت به واقع: بحث ما بر سر کبرای اقربیت به واقع بود. یک اشکال مرحوم آخوند مطرح کردند و دو اشکال هم بنده عرض کردم. دو اشکال کبروی دیگر هم سراغ دارم که اول این دو تا را عرض کنم و بعد هم برویم سراغ اشکالات صغروی تا ببینیم به په […]

ازدواج معاطاتی - جلسه ۲

$ * ادامه تعاریف اولیه: جلسه قبل به تعریف عقد، ایقاع، نکاح و متعه پرداختیم و امروز چند اصطلاح دیگر را مرور می‌کنیم تا بعد بتوانیم یحثمان را شروع کنیم. – ازدواج: از ریشه زوج است و در کتب اهل لغت به معنای جفت، هم‌تایی، گونه و دو تا است که قرار نیست حتما رابطه […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه