$


اجماع کاشف از دلیل معتبر

$ ** اجماع کاشف از دلیل معتبر * تعریف و تبیین: نوع دیگر از اجماع که ما آن را از کلام علامه حیدری در أصول ­الإستنباط (ص۱۹۲) بیان می‌کنیم و برخی آن را دلیل حجیت اجماع می‌دانند، بدین شرح است: «إن العلماء إذا اتفقوا فی جمیع العصور علی فتوی مع العلم بأنهم لا یفتون إلا […]

اجماع تقریری

$ ** اجماع تقریری * تعریف و تبیین: در تبیین این اجماع آورده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر بر هر مسلمان عالمی واجب است. حال چگونه ممکن است امامj با علمی که نسبت به معروف و منکر دارد، ترک واجب کند؟! این امری است که با عصمت امامj منافات داشته و لذا […]

اجماع تشرفی

$ ** اجماع تشرفی * تعریف و تبیین: نوع دیگر از اجماع، اجماع تشرفی است. یعنی آن‌که گاهی یک فقیه دارای چنان مرتبه‌ای از مراتب است که توفیق تشرف خدمت امامf را دارد و در این تشرف مسائلی را از امامj استفتا می‌نماید، اما از آن­جایی که در روایت معتبری، مدعیان مشاهده امامf تکذیب شده‌اند، […]

اجماع حدسی نوع دوم (حدس رأی)

$ ** اجماع حدسی نوع دوم (حدس رأی) * تعریف و تبیین: نوع دوم از اجماع حدسی، اجماع حدسی بر مبنای حدس رأی است. مرحوم آخوند در کفایة الأصول (ص۲۸۸) می‌فرمایند: «أو إتفاقاً من جهة حدس رأيه و إن لم تكن ملازمة بينهما عقلاً و لا عادة». یعنی انسان با ملاحظه اتفاق نظر عده‌ای از […]

اجماع حدسی نوع اول (عادة)

$ ** اجماع حدسی نوع اول (عادة) * تعریف و تبیین: نوعی دیگر از اجماع نزد اصولیون مکتب اهل بیتb، اجماع حدسی است که خود بر دو نوع است. نوع اول آن، اجماع حدسی بر مبنای عادة است، یعنی فقها بر اساس بررسی احادیث و اخبار معصومین، به مرور به مذاق اهل بیتb آشنا می‌شوند، […]

اجماع لطفی - قسمت دوم

$ ** ادامه اجماع لطفی – حال اگر کسی این نوع از اجماع را بپذیرد، البته اگر معنای آن را مطلق بگیریم، طبیعتاً باید همه نظرات در یک عصر را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به تعریف آن، بدیهی است که مخالفت یک نفر در همان عصر، حجیت این اجماع را منتفی می‌کند، […]

اجماع لطفی - قسمت اول

$ ** اجماع لطفی * تعریف و تبیین: نوع دیگر از اجماع نزد اصولیون مکتب اهل بیتb، اجماع لطفی است و این به آن معنا است که از باب قاعده عقلی لطف، بر معصومj لازم است که اجماع نادرست و باطل را بر هم زند، لذا اگر بر موضوعی اجماع حاصل شد، حتماَ موافق نظر […]

اجماع دخولی (تضمنی یا حسی)

$ ** اجماع دخولی (تضمنی یا حسی) * تعریف و تبیین: نوع اول از اجماع در بین اصولیون مکتب اهل بیتb، اجماع دخولی است، یعنی مناط حجیت اجماع، دخول شخص امامj در بین مجمعین است. به عبارت دیگر، به هر شکلی که گروهی بر یک نظر فقهی اتفاق نظر داشته باشند و ما بر اساس […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه