$


بعضی تعاریف اولیه و ...

$ * بعضی تعاریف اولیه قبل از شروع بحث لازم است چند تعریف را مرور کرده و بعضی از انواع اجماع را بشناسیم: – اجماع محصل: اگر خود مجتهد به دست آورد که در مسأله‌ای اجماع وجود دارد، اجماع را محصل گویند. آیت‌الله سبحانی در الموجز (الکلام فی الإجماع) نیز به همین معنا اشاره دارند […]

سیر تاریخی اجماع و ...

$ * سیر تاریخی اجماع در فریقین آن‌چه بین علمای مکتب اهل بیتb و علمای مکتب خلفا مسلم است آن‌که ادعای اجماع برای اولین بار در پی وقایع تأسف‌بار سقیفه مطرح شد و در ابتدا جزء منابع و مدارک فقهی هیچ کدام از فریقین نبوده است. در اصل، اجماع برای اولین بار توسط بنیان‌گذاران مکتب […]

تعریف‌های اجماع و ...

$ * اجماع در لغت برای معنای لغوی اجماع، مطالب مختلفی ذکر شده است که تقریباً همه آن‌ها را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه کرد: ۱- در لسان العرب (ج ۸، ص ۵۷) آمده است: «قال الفراء: الاجماع، الإعداد و العزیمة علی الأمر». یعنی اجماع، عزم و تصمیم بر کاری است. ۲- حضرت آیت‌الله […]

مقدمه‌ها

مجموعه حاضر بخشی از دروس استدلالی اصول فقه استاد ریاحی است که با موافقت ایشان و بدون حذف و اضافه، به مرور روی سایت قرار خواهد گرفت. این مجموعه در قالب کتابی با عنوان «اجماع، حجیت یا عدم حجیت»، با شماره کتاب‌شناسی ملی ۴۳۵۳۶۹۰ (شماره شابک ۵-۸۳۸۸۷۱-۶۰۰-۹۷۹) توسط انتشارات آتون کتاب در مرکز اسناد و […]

فهرست مبحث اجماع

– مقدمه‌ها – تعریف‌های اجماع و … – سیر تاریخی اجماع و … – بعضی تعاریف اولیه و … – اجماع دخولی (تضمنی یا حسی) – اجماع لطفی – قسمت اول – اجماع لطفی – قسمت دوم – اجماع حدسی نوع اول (عادة) (ادامه مباحث در هفته‌های آینده) – اجماع حدسی نوع دوم (حدس رأی) – اجماع تشرفی – اجماع تقریری – اجماع کاشف از دلیل معتبر […]

123

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه