$


اجماع لطفی - قسمت اول

$ ** اجماع لطفی * تعریف و تبیین: نوع دیگر از اجماع نزد اصولیون مکتب اهل بیتb، اجماع لطفی است و این به آن معنا است که از باب قاعده عقلی لطف، بر معصومj لازم است که اجماع نادرست و باطل را بر هم زند، لذا اگر بر موضوعی اجماع حاصل شد، حتماَ موافق نظر […]

اجماع دخولی (تضمنی یا حسی)

$ ** اجماع دخولی (تضمنی یا حسی) * تعریف و تبیین: نوع اول از اجماع در بین اصولیون مکتب اهل بیتb، اجماع دخولی است، یعنی مناط حجیت اجماع، دخول شخص امامj در بین مجمعین است. به عبارت دیگر، به هر شکلی که گروهی بر یک نظر فقهی اتفاق نظر داشته باشند و ما بر اساس […]

بعضی تعاریف اولیه و ...

$ * بعضی تعاریف اولیه قبل از شروع بحث لازم است چند تعریف را مرور کرده و بعضی از انواع اجماع را بشناسیم: – اجماع محصل: اگر خود مجتهد به دست آورد که در مسأله‌ای اجماع وجود دارد، اجماع را محصل گویند. آیت‌الله سبحانی در الموجز (الکلام فی الإجماع) نیز به همین معنا اشاره دارند […]

سیر تاریخی اجماع و ...

$ * سیر تاریخی اجماع در فریقین آن‌چه بین علمای مکتب اهل بیتb و علمای مکتب خلفا مسلم است آن‌که ادعای اجماع برای اولین بار در پی وقایع تأسف‌بار سقیفه مطرح شد و در ابتدا جزء منابع و مدارک فقهی هیچ کدام از فریقین نبوده است. در اصل، اجماع برای اولین بار توسط بنیان‌گذاران مکتب […]

تعریف‌های اجماع و ...

$ * اجماع در لغت برای معنای لغوی اجماع، مطالب مختلفی ذکر شده است که تقریباً همه آن‌ها را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه کرد: ۱- در لسان العرب (ج ۸، ص ۵۷) آمده است: «قال الفراء: الاجماع، الإعداد و العزیمة علی الأمر». یعنی اجماع، عزم و تصمیم بر کاری است. ۲- حضرت آیت‌الله […]

مقدمه‌ها

مجموعه حاضر بخشی از دروس استدلالی اصول فقه استاد ریاحی است که با موافقت ایشان و بدون حذف و اضافه، به مرور روی سایت قرار خواهد گرفت. این مجموعه در قالب کتابی با عنوان «اجماع، حجیت یا عدم حجیت»، با شماره کتاب‌شناسی ملی ۴۳۵۳۶۹۰ (شماره شابک ۵-۸۳۸۸۷۱-۶۰۰-۹۷۹) توسط انتشارات آتون کتاب در مرکز اسناد و […]

فهرست مبحث اجماع

– مقدمه‌ها – تعریف‌های اجماع و … – سیر تاریخی اجماع و … – بعضی تعاریف اولیه و … – اجماع دخولی (تضمنی یا حسی) – اجماع لطفی – قسمت اول – اجماع لطفی – قسمت دوم – اجماع حدسی نوع اول (عادة) (ادامه مباحث در هفته‌های آینده) – اجماع حدسی نوع دوم (حدس رأی) – اجماع تشرفی – اجماع تقریری – اجماع کاشف از دلیل معتبر […]

فهرست اصول فقه

– فهرست اجماع – فهرست شهرت (إن شاء الله به زودی) – مسائل متفرقه تراکم ظنون

123

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه