$


رجال و درایه - جلسه ۸۹

$ جلسات گذشته بحث مفصلی در باب نظر متقدمان و حتی اصحاب ائمه درباره محمد بن سنان داشتیم که جمع‌بندی به تضعیف قطعی او بود. امشب سه دلیل دیگر را بررسی می‌کنیم تا به دلیل اصلی و آخر برسی که روایات است. * نظر متأخرین تا زمان ما: همان‌گونه که پیش از این هم عرض […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۸۵

$ جلسه گذشته اولین روایت از آخرین دسته روایات مربوط به بحث اعلمی را بررسی کردیم و دیدیم که برای استناد در ما نحن فیه به کار نمی‌آید. امروز با توجه به کم‌بود وقت، روایت دوم را بررسی می‌کنیم و روایت آخر را هم می‌گذاریم برای جلسه آینده. إن شاء الله. * مجموعه روایت دوم: […]

رجال و درایه - جلسه ۸۸

$ جلسه گذشته گفتیم که از جمله روات مشترک ابن سنان‌ها هستند که معمولا یا عبدالله بن سنان است و یا محمد بم سنان و به ندرت ممکن است ابن سنان دیگری باشد. این دو هم‌عصر هم هستند و در بعضی مشایخ و شاگردان هم مشترک می‌باشند و این مورد کار را دشوار می‌کند. باز […]

رجال و درایه - جلسه ۸۷

$ * یادآوری: از آن‌جایی که در این‌جا هم چند هفته‌ای فاصله افتاده است، ابتدا مقدمه کوتاهی عرض کنم و بعد برویم سراغ ادامه درس و بحث اصلی خودمان. آخرین مطلبی که جلسه گذشته عرض کردم، مقدمه‌ای در باب روات مشترک بود و بعضی از راه‌های کشف آن‌ها و تکلیف ما در صورت عدم کشف […]

رجال و درایه - جلسه ۸۶

$ * فایده پانزدهم: سخنی پیرامون عدة من اصحابنا و غیر واحد من اصحابنا این دو اصطلاح و مشابه آن‌ها که در بسیاری از روایات موجود در کتب قدما وجود دارد، موجب اختلاف بین محدثین و رجالیون شده است. بعضی بر این عقیده بوده‌اند که وجود این عبارت در سند حدیث موجب ارسال یا مجهول بودن […]

رجال و درایه - جلسه ۸۵

$ * فایده چهاردهم: آیا می‌توان برای حدیث، سند معتبر جعل کرد؟ یکی از مطالبی که به نظر می‌رسد اخیراً بیش‌تر مطرح شده و گویندگان آن حالتی حق به جانب می‌گیرند و به محدثین به طور عام و رجالیون به طور خاص اشکال می‌کنند، این است که همان‌طور که می‌توان متن حدیث را تحریف یا جعل […]

رجال و درایه - جلسه ۸۴

$ جلسات گذشته درباره شرایط راوی که می‌شود به خبرش اعتماد کرد، صحبت کردیم. شرط هوشیاری، اسلام، بلوغ و امامی بودن را بررسی کدیم و امشب هم دو شرط  آخر را بررسی می‌کنیم. شرط عدالت و ضبط. * عدالت: بعضی نیز ملکه عدالت را شرط اعتماد به راوی دانسته‌اند که منظور از آن ملکه پرهیز […]

رجال و درایه - جلسه ۸۳

$ بحث ما بر سر شرایطی بود که راوی باید داشته باشد تا بتوان به نقل خبرش اعتماد کرد. هوشیاری و اسلام و بلوغ را بررسی کردیم و بحثمان بر سر امامی بودن بود که سه روایت خواندیم و دیدیم که هیچ کدام آن‌ها قابل استناد نبود. آخرین حدیثی که در این مورد به آن […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه