$


رجال و درایه – جلسه ۵

$ * تاریخ حدیث و نگارش آن در ابتدا لازم است عرض کنم که قصد ما در این جا بررسی مفصل و همه جانبه تاریخ حدیث و نگارش آن نیست، بلکه بیش‌تر به مطالبی می‌پردازیم که در مجموعه علم حدیث، کاربرد دارد و به همین جهت هم بیش‌تر توجهمان به تاریخ نگارش حدیث است و […]

رجال و درایه – جلسه ۴

$ * توضیحاتی پیرامون علم رجال علم رجال، علمی است که برای شناخت راوی حدیث و صفات او که در پذیرش یا عدم پذیرش سخن او تأثیر دارد، تدوین شده است و لذا موضوع آن افرادی هستند که در سلسله سند حدیث قرار دارند. دو ویژگی علم رجال که باعث تمایز آن از علوم مشابه، […]

رجال و درایه – جلسه ۳

$ جلسه گذشته درباره چند اصطلاح و تعریف آن‌ها از منظر خودمان صحبت کردیم و امروز بحث را ادامه می‌دهیم و إن شاء الله تمام خواهیم کرد تا در جلسات بعدی، وارد بخش‌های بعدی شویم. اما ادامه اصطلاحات و تعربف‌ها: ۱۵- خبر مسند: خبری است که سلسله سند آن تا معصومj معلوم باشد. ۱۶- خبر […]

رجال و درایه – جلسه ۲

$ * توضیحی پیرامون معنای چند اصطلاح از آن‌جا که اصطلاحات رایج در علم الحدیث متفاوت بوده و حتی در دوره‌های مختلف تعاریف آن‌ها تغییر کرده است، جهت راحتی کار و تعیین تکلیف خودمان، تعریف اصطلاحات به کار برده شده در این جلسات را از دیدگاه خودمان بیان می‌کنیم.

رجال و درایه – جلسه ۱

$ * مقدمه اول در ابتدا فهرستی از مطالبی را که در طول این دوره از جلسات مطرح خواهیم کرد، عرض می‌کنم که عزیزان نقشه راه را بدانند.

فهرست جلسات علم الحدیث

– جلسه ۰۱ – جلسه ۰۲ – جلسه ۰۳ – جلسه ۰۴ – جلسه ۰۵ – جلسه ۰۶ – جلسه ۰۷ – جلسه ۰۸ – جلسه ۰۹ – جلسه ۱۰ – جلسه ۱۱ – جلسه ۱۲ – جلسه ۱۳ – جلسه ۱۴ – جلسه ۱۵ – جلسه ۱۶ – جلسه ۱۷ – جلسه ۱۸ – […]

123

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه