$


رجال و درایه - جلسه ۲۵

$ * آیا همه مسندات و مرسلات احمد بن محمد بن عیسی معتبر هستند؟ او احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله الاشعری القمی است. همه رجالیون او را توثیق کرده و جلالت قدرش را تصریح کرده‌اند و اختلافی در او نیست. وی در شهر قم و در خانواده‌ای اهل علم و دانش و ارادتمند به […]

رجال و درایه - جلسه ۲۴

$ * آیا همه مسندات و مرسلات صفوان بن یحیی معتبر هستند؟ (مشایخ ثقات ۲) وی صفوان بن یحیی البجلی، بیاع السابری الکوفی است. پدرش از روات حدیث امام صادقj بوده و خودش از امام کاظم و امام رضاc استماع حدیث کرده است.  نزد امام رضاj منزلتی عظیم داشته و وکیل ایشان و امام جوادc بوده که […]

رجال و درایه - جلسه ۲۳

$ * آیا همه مسندات و مرسلات ابن ابی‌عمیر معتبر هستند؟ (مشایخ ثقات ۱) محمد بن زیاد بن عیسی، مشهور به ابن ابی‌عمیر، غلام آزاد شده مهلب بن ابی‌الصفرة است که با القابی مانند الازدی، البزاز و بیاع السابری که بیانگر شغل او بوده نیز معرفی می‌شود. مهلب بن ابی‌الصفره از شجاعان و سرداران سپاه مسلمانان در […]

رجال و درایه - جلسه ۲۲

$ * آیا همه مشایخ و شاگردان جعفر بن بشیر ثقه هستند؟ جعفر بن بشیر البجلی الکوفی که به الخراز، الوشاء و فقحة العلم هم معروف است. فقحة العلم را با کمی تسامح می‌توان به بازکننده علم یا شکوفا کننده علم معنا کرد. مرحوم نجاشی و شیخ طوسی او را توثیق کرده و به جلالت قدرش […]

رجال و درایه - جلسه ۲۱

$ * ادامه بحث اصحاب اجماع: هر چند صراحت کلام مرحوم کشی درباره گروه دوم و سوم بیش از گروه اول است، اما یک مطلب از کلام او بر می‌آید و آن اعتماد بسیاری از امامیه در زمان او، به روایات این افراد است که هم شامل مسندات می‌شود و هم شامل مرسلات. به نظر […]

رجال و درایه - جلسه ۲۰

$ * تصریح یکی از علمای متأخر یا بعد از آن این تصریح به دو روش ممکن است برای متأخرین حاصل شده باشد، حسی یا حدسی. آن دسته از تصریحاتی که حسی یا قریب به حس باشند، مانند مورد قبل است یعنی می‌توان به آن اعتماد کرد، مانند توثیق این بزرگان نسبت به علمای هم‌عصر […]

رجال و درایه - جلسه ۱۹

$ ** مختار ما از کتب رجالی با توجه به آن‌چه گذشت، مبنای ما در استفاده از کتب رجالی، پنج کتاب از کتب اصول اولیه است که عبارتند از: الفهرست نجاشی و شیخ الطائفه الطوسی و الرجال کشی، برقی و شیخ طوسی، به انضمام کتاب معجم رجال الحدیث که این طبق قواعد بیان می‌کنیم. البته […]

رجال و درایه - جلسه ۱۸

$ ** سایر کتب مشهور رجالی در قرن چهارم و پنجم هجری حداقل چهار رساله دیگر وجود دارد که در علم رجال کاربرد دارند. این چهار رساله عبارتند از: ۱- رساله ابوغالب الزراری: ابوغالب، احمد بن محمد الزراری این کتاب را که شامل شرح حال حدود بیست نفر از اساتید خود است را در نیمه […]

<...23456...>

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه