$


اجتهاد رجالی در جرح و تعدیل راوی پس از جمع‌آوری شواهد و قرائن

این مورد دقیقاً همان کاری است که یک مجتهد رجالی در بررسی‌های خود باید انجام دهد، یعنی وسع متعارف خود را به کار گرفته و با بررسی شواهد و قرائن، اعم از روایات، توثیقات متقدمین و متأخرین و افراد بعد از آن‌ها، شهرت، اجماع، تاریخ و سایر اطلاعات، فردی را توثیق یا تضعیف کرده و […]

اصحاب اجماع چه کسانی هستند و حکم توثیقات آن‌ها چیست؟

فارغ از بحث‌های مفصلی که درباره تعداد اصحاب اجماع، وجود دارد، به نظر می‌رسد فایده عملی چندانی در آن نیست، چرا که عرض شد فرمایش مرحوم کشی، به نوعی توثیق همه این ۲۲ نفر است. ما در این‌جا به اختصار، تنها به چند نکته کاربردی اشاره می‌کنیم. علاقه‌مندان به مطالعه بیش‌تر به کتب مربوط مراجعه […]

آیا همه مشایخ و شاگردان جعفر بن بشیر ثقه‌اند؟

با توجه به مطلب مرحوم نجاشی و تنها استثنایی که داشت، هر آن‌که از جعفر بن بشیر روایت کند و نیز هر کسی که جعفر بن بشیر از او روایت کند، ثقه است مگر خلاف آن محرز شود. اهمیت این قاعده در تعیین تکلیف روات مجهول و مهملی است که بی‌واسطه، قبل یا بعد از […]

آیا مسندات و مرسلات ابن ابی‌عمیر همگی معتبراند؟

لازم است در مرسلات و مسندات ابن ابی‌عمیر به این شرح تفصیل قائل شویم:

آیا مسندات و مرسلات صفوان بن یحیی همگی معتبر هستند؟

همان است که درباره ابن ابی‌عمیر گفته شد.

آیا مسندات و مرسلات احمد بن محمد البزنطی همگی معتبر هستند؟

همان است که درباره ابن ابی‌عمیر و صفوان بن یحیی گفته شد.

<...34567...>

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه