$


مفضل بن عمر

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده و بررسی و باز بینی مجدد ایشان در تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد. ))) ابوعبدالله، مفضل بن عمر الجعفی الکوفی از جمله راویان پر حدیث در کتب روایی ما است. مرحوم نجاشی می‌نویسد که بعضی کنیه او را ابومحمد گفته‌اند. با توجه به شواهد و قرائن […]

تاریخ یعقوبی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) این کتاب نوشته احمد بن ابی‌یعقوب از مورخان قرن سوم هجری است. تاریخ وفات او بعد از سال ۲۹۲ هجری قمری است. به نظر بسیاری از محققین، او یا شیعه بوده و یا گرایش‌های جدی شیعی داشته است که این گرایش‌ها در […]

12

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه