$


فهرست کتاب‌های منسوب به معصومین علیهم‌السلام

– چند نکته درباره اعتبار صحیفه سجادیه – تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام

چند نکته درباره اعتبار صحیفه سجادیه

$ طبق معمول نکات مربوط به این کتاب شریف را در چند بند عرض می‌کنم. – گفته می‌شود که این ادعیه را امام سجادj در حضور امام صادقj برای امام باقرj املا فرموده‌اند. – کتاب حاضر شامل ۵۴ دعا است که بعضاً با عنوان زبور آل محمدb و انجیل اهل بیتb هم مشهور است که […]

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) مطالب پیرامون این تفسیر را در قالب چند بند بیان می‌کنیم. – متن این کتاب منسوب به امام حسن بن علی العسکریj است که می‌گویند برای دو تن از یارانشان املا فرموده‌اند و شیخ صدوق آن را به واسطه محمد بن قاسم […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه