$


تفسیر القمی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) این کتاب منسوب به ابوالحسن، علی بن ابراهیم بن هاشم القمی، از راویان بزرگ شیعه در قرن سوم و چهارم هجری است. بنا بر آن‌چه در عیون أخبار الرضاj (ج ۱، ص ۲۹۳) آمده، ایشان حداقل تا سال ۳۰۷ هجری زنده بوده‌اند. […]

12

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه