$


تقیه در حدیث

تقیه از جمله مواردی است که جمعی از علما، احادیث مخالف مشهور یا مخالف نظر فقهی خود را حمل بر آن کرده‌اند در حالی که برای این کار مبانی لازم است که جنبه علمی داشته باشد که ما ضمن نکاتی در جلسات علم الحدیث آن‌ها را مطرح و بررسی نمودیم.

شهرت روایی، عملی و فتوایی

در جمع‌بندی این بحث به بیان عبارت مرحوم شیخ انصاری درباره حجیت شهرت فتوایی، اکتفا می‌کنیم که در کتاب رسائل، با این عبارت آغاز می‌کنند که «و من جمله الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهره فی الفتوى . . .».

سهل بن زیاد

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوسعید، سهل بن زیاد الآدمی الرازی که بعضی از جمله مرحوم برقی او را در زمره یاران امام هادی و امام عسکریc آورده‌اند. نام او ۱۹۱۸ بار در اسناد روایات کتاب شریف الکافی و ۶۴۹ بار در سایر کتب اربعه آمده است […]

فهرست جلسات علم الحدیث

– جلسه ۰۱ – جلسه ۰۲ – جلسه ۰۳ – جلسه ۰۴ – جلسه ۰۵ – جلسه ۰۶ – جلسه ۰۷ – جلسه ۰۸ – جلسه ۰۹ – جلسه ۱۰ – جلسه ۱۱ – جلسه ۱۲ – جلسه ۱۳ – جلسه ۱۴ – جلسه ۱۵ – جلسه ۱۶ – جلسه ۱۷ – جلسه ۱۸ – […]

علی بن ابی‌حمزه البطائنی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوالحسن، علی بن ابی‌حمزه البطائنی، از روات امام صادق و امام کاظمc بود که بیش‌تر عمر خود را ملازم و عصاکش ابوبصیر الاسدی بود و شاید به همین جهت است که بیش از ۵۰% روایات او از ابوبصیر است. او از نمایندگان […]

عمر بن حنظله

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوالصخر، عمر بن حنظله البجلی را جزء اصحاب امام باقر و امام صادقc دانسته‌اند. نام او ده‌ها بار در سند روایات کتب حدیثی ما وجود دارد که بعضی از آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که مشهورترین آن روایتی که به مقبوله […]

محمد بن سنان

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوجعفر، محمد بن سنان از جمله افرادی است که به شدت مورد اختلاف بوده است. تا آن‌جا که حقیر سراغ دارم، صحابه ائمهb ضمن آن‌که از او روایت کرده‌اند، خودش را به شدت تضعیف نموده‌اند. در بین متقدمین شیخ مفید و شیخ […]

محمد بن عیسی بن عبید

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) محمد بن عیسی بن عبید بن یقیطین بن موسی الیقطینی، مولی اسد بن خزیمه از جمله افرادی است که درباره او اختلاف شده است. شیخ الطائفه در الفهرست (ش ۶۱۲ و ۸۱۳) او را تضعیف می‌کند و همان مطالبی را از قول […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه