$


محمد بن سنان

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوجعفر، محمد بن سنان از جمله افرادی است که به شدت مورد اختلاف بوده است. تا آن‌جا که حقیر سراغ دارم، صحابه ائمهb ضمن آن‌که از او روایت کرده‌اند، خودش را به شدت تضعیف نموده‌اند. در بین متقدمین شیخ مفید و شیخ […]

محمد بن عیسی بن عبید

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) محمد بن عیسی بن عبید بن یقیطین بن موسی الیقطینی، مولی اسد بن خزیمه از جمله افرادی است که درباره او اختلاف شده است. شیخ الطائفه در الفهرست (ش ۶۱۲ و ۸۱۳) او را تضعیف می‌کند و همان مطالبی را از قول […]

معلی بن خنیس

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوعبدالله، معلی بن خنیس هم از جمله روات پر حدیث ما است که درباره او اختلاف کرده‌اند. او را کوفی و بزاز دانسته‌اند. با توجه به روایات معتبری که داریم، او در زمان امام صادقj به اشاره داود بن علی، حاکم مدینه […]

مفضل بن عمر

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده و بررسی و باز بینی مجدد ایشان در تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد. ))) ابوعبدالله، مفضل بن عمر الجعفی الکوفی از جمله راویان پر حدیث در کتب روایی ما است. مرحوم نجاشی می‌نویسد که بعضی کنیه او را ابومحمد گفته‌اند. با توجه به شواهد و قرائن […]

جامع الأخبار

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) کتاب جامع الأخبار، منسوب به تاج الدین، محمد بن محمد الشعیری از علمای قرن ششم است. در رابطه با جامع الأخبار و محمد بن محمد الشعیری نکاتی هست که فهرست‌وار عرض می‌کنم. شیخ منتجب‌الدین که از شاگردان او است، در کتاب الفهرست […]

تفسیر العیاشی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) * معرفی مؤلف: ابوالنصر، محمد بن مسعود بن محمد بن عیاشی السمرقندی الکوفی، فقیه، ادیب، محدث و مفسر شیعه در عهد غیبت صغری است که از مشایخ ثقةالاسلام الکلینی، کشی و بسیاری دیگر از بزرگان می‌باشد. در طب و نجوم هم کتب […]

تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) مطالب پیرامون این تفسیر را در قالب چند بند بیان می‌کنیم. – متن این کتاب منسوب به امام حسن بن علی العسکریj است که می‌گویند برای دو تن از یارانشان املا فرموده‌اند و شیخ صدوق آن را به واسطه محمد بن قاسم […]

تفسیر القمی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) این کتاب منسوب به ابوالحسن، علی بن ابراهیم بن هاشم القمی، از راویان بزرگ شیعه در قرن سوم و چهارم هجری است. بنا بر آن‌چه در عیون أخبار الرضاj (ج ۱، ص ۲۹۳) آمده، ایشان حداقل تا سال ۳۰۷ هجری زنده بوده‌اند. […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه