$


آیا تخییر بدوی است یا استمراری

به نظر می‌رسد که تخییر استمراری مجاز بوده و در تخییر بدوی، تنها احتیاط عقلی از باب ترجیح مطرح است، یعنی بهتر است که احتیاط کند.

شرایط دو خبر متعارض

در جمعی از موارد ممکن است که دو خبر در ابتدا متعارض باشند ولی بعد از دقت معلوم می‌شود که تعارضی در کار نبوده است. لذا در این‌جا به بیان شروطی می‌پردازیم که دو خبر باید داشته باشند تا متعارض محسوب شوند.

شرایط پذیرش حدیث

در بحث قبلی عرض شد که هر دو خبر باید معتبر باشند، لذا این‌جا مروری خواهیم داشت بر شرایط اعتبار حدیث.

تقسیم دوگانه یا چهارگانه روایات

آن گونه که محققین می‌گویند، محدثین و فقها تا زمان سید احمد بن طاووس یا شاگردش مرحوم علامه حلی، احادیث را به دو قسم تقسیم می‌کردند.

تقیه در حدیث

تقیه از جمله مواردی است که جمعی از علما، احادیث مخالف مشهور یا مخالف نظر فقهی خود را حمل بر آن کرده‌اند در حالی که برای این کار مبانی لازم است که جنبه علمی داشته باشد که ما ضمن نکاتی در جلسات علم الحدیث آن‌ها را مطرح و بررسی نمودیم.

شهرت روایی، عملی و فتوایی

در جمع‌بندی این بحث به بیان عبارت مرحوم شیخ انصاری درباره حجیت شهرت فتوایی، اکتفا می‌کنیم که در کتاب رسائل، با این عبارت آغاز می‌کنند که «و من جمله الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهره فی الفتوى . . .».

سهل بن زیاد

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوسعید، سهل بن زیاد الآدمی الرازی که بعضی از جمله مرحوم برقی او را در زمره یاران امام هادی و امام عسکریc آورده‌اند. نام او ۱۹۱۸ بار در اسناد روایات کتاب شریف الکافی و ۶۴۹ بار در سایر کتب اربعه آمده است […]

فهرست جلسات علم الحدیث

– جلسه ۰۱: مقدمه‌ها – جلسه ۰۲: معرفی چند اصطلاح در علم حدیث (قسمت اول) – جلسه ۰۳: معرفی چند اصلاح در علم حدیث (قسمت دوم) – جلسه ۰۴: توضیحاتی پیرامون علم رجال – جلسه ۰۵: تاریخ نگارش حدیث در زمان پیامبر اسلام – جلسه ۰۶: دوره اول تا پنجم نگارش حدیث در مکتب خلفا […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه