$


رجال و درایه - جلسه ۲۸

$ * آیا همه راویان کتاب نوادر الحکمة ثقه هستند؟ کتاب نوادر الحکمة اثر محمد بن احمد بن یحیی الاشعری است. برخی از اجلا فرموده‌اند که همه روات موجود در کتاب نوادر الحکمة ثقه بوده و برخی نیز فرموده‌اند که رواتی که صاحب نوادر الحکمة در این کتاب بی‌واسطه از آن‌ها روایت کرده است، توثیق می‌شوند. […]

رجال و درایه - جلسه ۲۷

$ * توثیق همه روات موجود در اسناد کتب اربعه بر هر کسی که به رجال این کتب ارجمند مراجعه کرده باشد، معلوم است که علاوه بر افرادی که مجهول یا مهمل بوده یا درباره آن‌ها بین رجالیون اختلاف است، که البته این‌ها نقض قاعده نمی‌کند، کسانی نیز هستند که معارضی در تضعیف ندارند، مگر […]

رجال و درایه - جلسه ۲۶

$ * آیا همه مشایخ مرحوم نجاشی ثقه هستند؟ ابوالعباس، احمد بن علی بن احمد، معروف به نجاشی می‌باشد که یکی از مهم‌ترین کتب رجالی امامیه، مربوط به ایشان است. شرح حال او را پیش از این در بررسی کتب رجالی عرض کردیم. از برخی سخنان وی چنین برداشت می‌شود که هر چند وی در […]

رجال و درایه - جلسه ۲۵

$ * آیا همه مسندات و مرسلات احمد بن محمد بن عیسی معتبر هستند؟ او احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله الاشعری القمی است. همه رجالیون او را توثیق کرده و جلالت قدرش را تصریح کرده‌اند و اختلافی در او نیست. وی در شهر قم و در خانواده‌ای اهل علم و دانش و ارادتمند به […]

رجال و درایه - جلسه ۲۴

$ * آیا همه مسندات و مرسلات صفوان بن یحیی معتبر هستند؟ (مشایخ ثقات ۲) وی صفوان بن یحیی البجلی، بیاع السابری الکوفی است. پدرش از روات حدیث امام صادقj بوده و خودش از امام کاظم و امام رضاc استماع حدیث کرده است.  نزد امام رضاj منزلتی عظیم داشته و وکیل ایشان و امام جوادc بوده که […]

رجال و درایه - جلسه ۲۳

$ * آیا همه مسندات و مرسلات ابن ابی‌عمیر معتبر هستند؟ (مشایخ ثقات ۱) محمد بن زیاد بن عیسی، مشهور به ابن ابی‌عمیر، غلام آزاد شده مهلب بن ابی‌الصفرة است که با القابی مانند الازدی، البزاز و بیاع السابری که بیانگر شغل او بوده نیز معرفی می‌شود. مهلب بن ابی‌الصفره از شجاعان و سرداران سپاه مسلمانان در […]

رجال و درایه - جلسه ۲۲

$ * آیا همه مشایخ و شاگردان جعفر بن بشیر ثقه هستند؟ جعفر بن بشیر البجلی الکوفی که به الخراز، الوشاء و فقحة العلم هم معروف است. فقحة العلم را با کمی تسامح می‌توان به بازکننده علم یا شکوفا کننده علم معنا کرد. مرحوم نجاشی و شیخ طوسی او را توثیق کرده و به جلالت قدرش […]

رجال و درایه - جلسه ۲۱

$ * ادامه بحث اصحاب اجماع: هر چند صراحت کلام مرحوم کشی درباره گروه دوم و سوم بیش از گروه اول است، اما یک مطلب از کلام او بر می‌آید و آن اعتماد بسیاری از امامیه در زمان او، به روایات این افراد است که هم شامل مسندات می‌شود و هم شامل مرسلات. به نظر […]

12345...>

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه