$


فهرست بررسی تعدادی از کتب حدیثی

– کتاب‌های منسوب به معصومین علیهم‌السلام – کتاب‌های حدیثی قدما – کتاب‌های حدیثی دوره میانه

احمد بن هلال

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوجعفر، احمد بن هلال الکرخی العبرتائی از یاران امام حسن عسکریj بود که بسیاری بر این باور می‌باشند که از مسیر حق منحرف شده و راه غالیگری و تصوف پیشه‌کرد و مورد ذم و لعن شدید امامj قرار گرفت. در رجال نجاشی […]

فهرست کتاب‌های منسوب به معصومین علیهم‌السلام

– چند نکته درباره اعتبار صحیفه سجادیه – تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام

فهرست کتاب‌های حدیثی قدما

– تفسیر العیاشی – تفسیر القمی

جابر بن یزید

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوعبدالله یا ابومحمد، جابر بن یزید الجعفی، امام باقر و امام صادقc را درک کرده و در زمان امام صادقj فوت کرد. مرحوم نجاشی درباره او می‌نویسد که جمعی از ضعفا از او نقل حدیث می‌کنند که برخی از آن‌ها را نام […]

چند نکته درباره اعتبار صحیفه سجادیه

$ طبق معمول نکات مربوط به این کتاب شریف را در چند بند عرض می‌کنم. – گفته می‌شود که این ادعیه را امام سجادj در حضور امام صادقj برای امام باقرj املا فرموده‌اند. – کتاب حاضر شامل ۵۴ دعا است که بعضاً با عنوان زبور آل محمدb و انجیل اهل بیتb هم مشهور است که […]

مقدمه

علم حدیث و شاخه‌های آن از مهم‌ترین و در عین حال ساده‌ترین علومی است که در شناخت معارف دینی اعم از فقه، اصول عقائد، تفسیر و حتی اخلاق وجود دارد، لذا بعد از علوم قرآنی، از مهم‌ترین علوم اسلامی به حساب می‌آید.

<...23456...>

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه