$


آیة الکرسی و فضائل آن - جلسه ۳

$ دو جلسه گذشته چند نکته‌ای را درباره آیة الکرسی عرض کردم و أن شاء امشب ان بحث را تمام می‌کنیم تا از جلسه آینده بعد از آن‌که مقدمه‌ای را درباره فضائل آیات و سوره‌های قرآن عرض کردم، به ادای وعده اصلی برسیم که بیان فضائل آیةالکرسی بود. اما چند نکته باقی‌مانده: ۱۲- بر اساس […]

آیة الکرسی و فضائل آن - جلسه ۲

$ جلسه گذشته چند نکته را به اختصار درباره آیة الکرسی عرض کردم و امروز هم چند نکته دیگر را به اختصار عرض می‌کنم. ۷- حی یکی از صفات الله تعالی بوده و برای تقریب به ذهن آدمی آمده است. موجود حی بر خلاف موجود بی‌جان که قابلیتی از خود ندارد، توانایی‌های بسیار دارد. ظاهراً […]

آیة الکرسی و فضائل آن - جلسه ۱

$ إن شاء الله از امشب مروری مختصر بر آیة الکرسی و فضائل آن خواهیم داشت. البته تأکید می‌کنم که قرار ما بحث مفصل تفسیری روی این آیه شریفه و تک تک عبارات آن نیست، لذا توضیحات مختصری درباره متن آیه عرض کرده و بعد به فضائل آن می‌پردازیم. ابتدا آیه را مرور کرده و […]

فهرست جلسات آیةالکرسی  فضائل آن

(آغاز جلسات: ۴ شهریورماه ۱۳۹۷) – جلسه ۰۱ – جلسه ۰۲ – جلسه ۰۳ (ادامه جلسات در هفته‌های آینده)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه