$


جلسه دوم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات ))) ** گزارش اجمالی: در این جلسه استاد ضمن توضیحاتی پیرامون انواع روات موجود در سند روایات، حدیث اول کتاب المحجة را روایت کرده و درباره معنای شیعه و تفاوتش با علاقه و محبت توضیحاتی دادند.   ** فرازهایی از جلسه دوم: […]

جلسه اول تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات – این جلسه تصویر ندارد. ))) ** گزارش اجمالی: در این جلسه استاد ضمن بیان مقدماتی، به دو نوع از دسته‌بندی‌های روایات اشاره کردند. دسته‌بندی اول که مربوط به اعتبار روایات بود، روایات را به دو دسته معتبر و غیر معتبر تقسیم […]

فهرست تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

* گزارش جلسات: – جلسه ۰۱ – جلسه ۰۲  – جلسه ۰۳  – جلسه ۰۴  – جلسه ۰۵  – جلسه ۰۶  – جلسه ۰۷  – جلسه ۰۸  – جلسه ۰۹  – جلسه ۱۰  ( ادامه جلسات به مرور افزوده خواهد شد * * * * فهرست آیات و روایات بررسی شده: – سوره بقره، آیه […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه