$


حدیث غیر معتبر

حدیثی که در مجموع انتساب آن به معصوم علیه‌السلام معتبر نباشد.

خبر غیر معتبر بر چهار قسم است که تنها یک قسم آن جعلی است که در آینده درباره آن صحبت خواهیم کرد، لذا باید مراقب بود که هر غیر معتبری، جعلی نیست.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه