$


آرشیو مطالب خیلی قدیمی (تفسیر مهدوی)

((( جهت دانلود فایل صوتی، عنوان مورد نظر را کلیک کنید. )))

یادداشت استاد ریاحی:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به آن‌که این جلسات مربوط به سال‌های دور بوده و اعتبار سنجی روایات مد نظر نبوده، بعضی از روایات موجود در عرایض بنده، معتبر و بعضاً غیر معتبر است. لذا امیدوارم عزیزان به این نکته توجه لازم را مبذول فرمایند.

پیروز باشید – ریاحی

* * *

– جلسه ۱:

 • تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیـم» (قسمت اول)

– جلسه ۲:

 • تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیـم» (قسمت دوم)

– جلسه ۳:

 • تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیـم» (قسمت سوم)

– جلسه ۴:

 • تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیـم» (قسمت چهارم)

– جلسه ۵:

 • تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیـم» (قسمت پنجم) و تفسیر «آیه ۳ سوره بقره»

– جلسه ۶:

 • تفسیر «آیه ۱۴۸ سوره بقره» (قسمت اول)

– جلسه ۷:

 • تفسیر «آیه ۱۴۸ سوره بقره» (قسمت دوم)

– جلسه ۸:

 • تفسیر «آیه ۱۴۸ سوره بقره» (قسمت سوم)

– جلسه ۹:

 • تفسیر «ایه ۱۴۸ سوره بقره» (قسمت چهارم)

– جلسه ۱۰:

 • تفسیر «آیه ۱۵۵ سوره بقره» (قسمت اول)

– جلسه ۱۱:

 • تفسیر «آیه ۱۵۵ سوره بقره» (قسمت دوم)

– جلسه ۱۲:

 • تفسیر «آیه ۲۴۹ از سوره بقره» (قسمت اول)

– جلسه ۱۳:

 • :تفسیر «آیه ۲۴۹ از سوره بقره» (قسمت دوم)

(به جهت سفر استاد به خارج از کشور، ادامه جلسات تشکیل نشد.)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه