$


طبقه

مجموعه‌ای از روات که به‌گونه‌ای هم‌زمان بوده‌اند، مانند آن‌که مدت قابل ملاحظه‌ای را نزد یک شیخ، شاگردی کرده باشند. معمولاً هر طبقه را حداکثر ۵۰ تا ۶۰ سال می‌دانند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه