$


عدم حجیت تراکم ظنون

$ بحثی پیرامون تراکم ظنون (این مبحث، بخشی از مباحث استاد ریاحی است که در ضمن مباحثات فقهی بیان شده است. / آخرین بازبینی: تیرماه ۱۴۰۰) پیش از این بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گویم که تراکم ظنون از جمله دلایلی است که گه‌گاهی در مسائل مختلف توسط فقها مطرح می‌شود. تراکم ظنون از آن […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه