$


پنج شب آخر صفر سال ۱۴۴۰ (۱۳۹۷)

(سخنرانی شب چهارم افزوده شد) – ۲۵ صفر ۱۴۴۰ (۱۳ آبان ۱۳۹۷): توضیحاتی درباره آیه «فبشر عباد الذین یستعون القول …» لزوم بازبینی در اطلاعات مذهبی و اصلاح آن‌ها در صورت لزوم مقدماتی درباره شهادت حضرت رسول اللهp بررسی امکان شهادت حضرت رسول اللهp – ۲۶ صفر ۱۴۴۰ (۱۴ آبان ۱۳۹۷): گزارش‌هایی از شهادت حضرت رسول اللهp در مکتب […]

سه شب آخر صفر سال ۱۴۳۸ (۱۳۹۵)

– ۲۸ صفر ۱۴۳۸ (۸ آذر ۱۳۹۵): مقدمه‌ای در رابطه با اطلاعات مذهبی افراد بحثی پیرامون تاریخ شهادت حضرت رسول اللهp آیا ادعای شهادت حضرت رسول اللهp، ادعای تازه‌ای است. – شب ۲۹ صفر ۱۴۳۸ (۹ آذر ۱۳۹۵): قهرمان مبارزه با برده‌داری اولین اعلامیه آزادی بردگان نگاه اسلام به برده‌داری – ۳۰ صفر ۱۴۳۸ (۱۰ آذر ۱۳۹۵): […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه