$


فهرست بررسی تعدادی از کتب تاریخی

– ناسخ التواریخ – نفس المهموم – بحار الانوار (جلد عاشر) – مثیر الأحزان – الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد – اللهوف علی قتلی الطفوف – مقتل الحسین للصدوق – الکافی (بخش تاریخ) – کتاب‌های مسعودی – تاریخ طبری – تاریخ قم – کامل بهایی – مقتل ابومخنف – اسرار الشهادة – روضة […]

ناسخ التواریخ

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) قرار ما به معرفی این کتاب و امثال آن نبود، اما به جهت اشاره یکی از طلبه‌های عزیز، مختصری هم درباره این کتاب عرض می‌کنم. این کتاب نوشته محمدتقی خان سپهر، مشهور به لسان الملک، از رجال فرهنگی نیمه اول قاجار است […]

نفس المهموم

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) این کتاب یکی از جامع‌ترین کتاب‌هایی است که درباره تاریخ حضرت سیدالشهدا ع نوشته شده است. محدث قمی این کتاب را در سال ۱۳۳۵ هجری قمری، زمانی که در مشهد اقامت داشته‌اند، نوشته و سعی کرده تاریخ این امام همام را بر […]

جلد عاشر بحارالأنوار

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) علامه مجلسی در بحارالأنوار بخش‌های مفصلی را به مباحث تاریخی پرداخته که بخشی از آن به نام کتاب تاریخ فاطمه و الحسن و الحسین ع می‌باشد. با توجه به این‌که بحارالأنوار در ۲۵ جلد تنظیم شده بود، مطالب تاریخ در جلد دهم […]

مثیر الأحزان

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) مثیر از ریشه ثور و به معنای زیر و رو شدن و مثیر به معنای زیر و رو کننده، برانگیزاننده و مانند این‌ها است. این کتاب اثر یکی از معدود اساتید سید بن طاووس، یعنی ابن نما الحلی است که علامه حلی […]

الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) این کتاب اثر محدث، فقیه و متکلم بزرگ شیعه در قرن چهارم و پنجم، محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید است. این اثر از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول که تقریباً نیمی از اثر است، درباره […]

اللهوف علی قتلی الطفوف

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) لهوف از ریشه لهف و به معنای حزن و اندوه، آه از روی غم و غصه و نیز برافروخته شدن و بعضی معانی دیگر است. طفوف هم جمع طف و به معنای کناره به خصوص دامنه کوه یا کناره رود است. این […]

مقتل الحسین شیخ صدوق

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) بر اساس شواهد و قرائن بسیار شیخ صدوق کتابی به نام مقتل الحسین داشته که ظاهراً در طول تاریخ از بین رفته است. یکی از این شواهد و قرائن آن است که خود ایشان در ضمن بعضی کتاب‌هایشان که به دست ما […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه