$


کتاب‌های مسعودی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) علی بن حسین بن علی المسعودی، حدود سال ۲۸۷ هجری قمری در بغداد به دنیا آمد و در حدود سال ۳۴۶ در مصر از دنیا رفت. او از نوادگان عبدالله بن مسعود، صحابی حضرت رسول الله ص است و به همین جهت […]

تاریخ یعقوبی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) این کتاب نوشته احمد بن ابی‌یعقوب از مورخان قرن سوم هجری است. تاریخ وفات او بعد از سال ۲۹۲ هجری قمری است. به نظر بسیاری از محققین، او یا شیعه بوده و یا گرایش‌های جدی شیعی داشته است که این گرایش‌ها در […]

تاریخ طبری

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الأمم و الملوک که به تاریخ طبری مشهور شده است، نوشته محمد بن جریر بن یزید الطبری است. او در حدود سال ۲۲۴ هجری قمری در آمل متولد شد و پس از سفرهای بسیار به ری، […]

تاریخ قم

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) می‌گویند این کتاب در سال ۳۷۸ هجری قمری به دستور صاحب بن عباد و توسط فردی به نام ابوعلی، حسن بن محمد بن حسن القمی الشیبانی و به عربی نوشته شده است. با این حساب این فرد از هم‌عصران شیخ صدوق می‌شود […]

کتاب کامل بهائی

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) می‌گویند این کتاب نوشته یکی از هم‌عصران خواجه نصیرالدین الطوسی و مرحوم علامه حلی در قرن هفتم، به نام حسن بن علی بن محمد بن علی بن محمد بن حسن و معروف به عمادالدین الطبری است. تاریخ مرگ او دقیقاً معلوم نیست، […]

مقتل ابومخنف

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف، مشهور به ابومخنف از جمله اجلای شیعه است که مرحوم نجاشی او را شیح اصحاب ما در کوفه و سرشناس در آن‌ها معرفی می‌کند. ایشان کتب متعددی داشته که از جمله آن مقتل الحسین است. […]

کتاب اسرار الشهادة

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) نام کامل کتاب، اکسیر العبادات فی أسرار الشهادات است که به اسرار الشهادة معروف شده است. نام نویسنده کتاب را ملا آقا بن عابد نقل کرده‌اند که ظاهراً اصالتش شروانی است که به فاضل دربندی هم معروف بوده است. البته این دربند، […]

کتاب روضةالشهداء

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) این کتاب نوشته ملا حسین واعظ کاشفی است که به فارسی نگارش شده است. ایشان متوفای حدود سال ۹۱۰ هجری قمری است. یعنی حدود ۸ قرن و نیم پس از واقعه کربلا. اصطلاح روضه‌خوانی که قرن‌ها است بین ما مشهور شده است، […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه