$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۹

$ جلسه گذشته فرمایش ابتدایی مرحوم آخوند در در باب لزوم اعلمیت از دید اجتهادی را خواندیم و تبیین کردیم و نکاتی را هم خدمت شما عرض کردم. از جمله بعضی از وجوه را عرض کردم و نام تعدادی از قائلین را هم بیان کردم و مطالب آن‌ها مرور کردیم. عده‌ای را نام بردیم که […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۸

$ جلسه گذشته درباره غیر مجتهد صحبت کردیم که تکلیف او احتمالا چیست و دیدیم که عقلای غیر مجتهد، سیره‌های متفاوتی دارند که بسته به شرایطشان فرق می‌کند و نمی‌توان تنها یک مورد را سیره عقلا دانست. حالا برویم سراغ کسی که مجتهد است و می‌تواند سراغ ادله تخصصی برود تا ببینیم ادله اجتهادی هم […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۷

$ جلسه گذشته درباره دسته اول از عامه صحبت کردیم که اصلا به چنین چیزی، یعنی عالم و اعلم در انتخاب مرجع فکر نمی‌کنند و به شکل‌های مختلفی مرجعی را برای امور فقهی خود انتخاب می‌کنند. ۳- حالا ببینیم دسته دوم که روی این موضوع دقت دارند، چه می‌کنند. معمولا برای تبیین و بررسی این […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۶

$ در جلسات گذشته، ابتدا مباحث مفصلی را درباره اجتهاد عرض کردیم. بعد وارد مباحث تقلید شدیم و از بحث لغوی شروع کردیم تا به ادله جواز تقلید غیر متخصص از متخصص در امور فقهی رسیدیم و این جلسات آخر هم دلایل مخالفان اجتهاد را بررسی کردیم.  از این‌جا بحث در مسأله جدید آغاز می‌شود. […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۵

$ إن شاء الله امشب آخرین پاراگراف این بخش را می‌خوانیم و چند نکته‌ای را عرض می‌کنم تا از جلسه آینده وارد بحث جدید شویم که بحث لزوم یا عدم لزوم اعلمیت در مرجع تقلید است. اما پاراگراف آخر؛ * متن کفایه: و أما قیاس المسائل الفرعیة علی الأصول الاعتقادیة فی أنه کما لا یجوز […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۴

$ بسیار خب! حالا نوبت می‌رسد به متن کفایه که دو پاراگرافی مانده تا بحث جدید که اعلمیت است. مرحوم آخوند در این دو پاراگراف مختصری به دلایل مخالفان اجتهاد پرداخته اند و جواب‌هایی هم داده‌اند که بررسی می‌کنیم. * متن کفایه: فیکون مخصصا لما دل علی عدم جواز اتباع غیر العلم و الذم علی […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۳

$ * روایت حوادث الواقعه: حدیثی که به عنوان آخرین حدیث این بخش خدمتتان روایت می‌کنم، از آن احادیث پر مطلب است که اگر کسی آن را معتبر بداند، در موضوعات متعدد و متنوع اجتهاد و تقلید، خبر واحد، اطعمه و اشربه، غنا، خمس، مکاسب، توثیقات خاص، ظهور و غیر این‌ها کاربرد دارد. در ضمن […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۶۲

$ * گزارشی از روایات باب ۱۱ وسائل الشیعه: قبل از این‌که حدیث آخر را خوانده و بررسی کنیم، مناسباست که گزارش مختصری از باب ۱۱ من أبواب صفات القاضی که معمولا در این موضوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، عرض کنم. مرحوم شیخ حر آملی این باب را باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه