$


فهرست جلسات اجتهاد و تقلید

** الإجتهاد – جلسه ۰۰۱: مقدمه بحث / چند نکته در مقدمه بحث / القول فی الاجتهاد – جلسه ۰۰۲: الخاتمة، الاجتهاد و التقلید، أما الخاتمة فهی فیما یتعلق بالاجتهاد و التقلید‌، القول فی الاجتهاد – جلسه ۰۰۳: ادامه بحث قبل – جلسه ۰۰۴: ادامه مبحث قبل / روایاتی از مکتب خلفا که دلالت بر تحریف […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۹۳

$ جلسه قبل دو روایت را بررسی کردیم که خصوصاً روایت دوم، نشان از سیره اصحاب ائمهb و تأیید معصومj بود و این‌که لزومی به مراجعه اعلم نیست. امروز حدیث سوم را روایت و بررسی می‌کنیم این هم در خور توجه است. * روایت عبدالله بن ابی‌یعفور: حدیث سوم را قبلاً، در این بحث، روایت […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۹۲

$ جلسه قبل مقدمه‌ای را درباره سیره اصحاب ائمه و خود ایشان عرض کردم و قرار شد که این جلسه، چند روایت را بررسی کنیم. خب! برویم سراغ بررسی چند روایت. البته روایات متعددی را می‌توان به عنوان مؤید این نظر مطرح کرد، اما ما فقط به سه مورد اکتفا می‌کنیم. * روایت منع فتوا […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۹۱

$ ** دلایل موافقان تخییر در تقلید پیش از این، ضمن مرور فرمایشان مرحوم آخوند در کفایه، دلایل موافقان لزوم تقلید از اعلم را هم بررسی کردیم و دیدیم که هیچ کدامشان تام و تمام نبود، لذا تکلیف ما تا این‌جا روشن است و مجاز نیستیم تقلید از اعلم را لازم بدانیم، اما مناسب است […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۹۰

$ جلسه گذشته ضمن مرور مقدماتی در تراکم ظنون، دو تقریر را مرور کردیم و مورد نقادی قرار دادیم و دیدیم که هر دو باطل است. اما برویم سراغ تقریر سوم. ۳- بر خلاف دو تقریر قبلی، خصوصا تقریر دوم، تقریر سوم قابل ملاحظه است و کاملاً رنگ و بوی ریاضی دارد و واقعاً برایم […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۸۹

$ جلسه قبل متن کفایه در این بحث تمام شد و مطالبی را هم در ضمن متن، از خارج کفایه عرض کردم که تمام شد و فقط ماند دلیل آخر قائلان به وجوب تقلید از اعلم که تیر آخر آن‌ها است. باید ببینیم این تیر آخر به هدف می‌خورد یا خیر؟ و بعد هم برسیم […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۸۸

$ ** ادامه بحث اقربیت به واقع: بحث ما بر سر کبرای اقربیت به واقع بود. یک اشکال مرحوم آخوند مطرح کردند و دو اشکال هم بنده عرض کردم. دو اشکال کبروی دیگر هم سراغ دارم که اول این دو تا را عرض کنم و بعد هم برویم سراغ اشکالات صغروی تا ببینیم به په […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۸۷

$ ** اقربیت به واقع * متن کفایه: و أما الثالث فممنوع صغری و کبری، أما الصغری فلأجل أن فتوی غیر الأفضل ربما یکون أقرب من فتواه لموافقته لفتوی من هو أفضل منه ممن مات و لا  یُصغی إلی أن فتوی الأفضل أقرب فی نفسه فإنه لو سُلِّم أنه کذلک إلا أنه لیس بصغری لما […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه