$


الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۵

$ جلسه گذشته مقدمات اجتهاد را شروع کردیم و گفتیم که منظور از مقدمات اجتهاد، آن‌هایی که فرد باید داشته باشد تا بتواند در مسائل فقهی اجتهاد کند. حال اگر این‌ها را داشت، می‌تواند اجتهاد کند، اما بر اساس تعریفی که در اجتهاد پذیرفتیم، تا زمانی که حالت ملکه برای او حاصل نشده باشد، نباید […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۴

$ * متن کفایه: فصل (فی بیان ما یتوقف علیه الاجتهاد) لا یخفی احتیاج الاجتهاد إلی معرفة العلوم العربیة فی الجملة و لو بأن یقدر علی معرفة ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المسألة بالرجوع إلی ما دون فیه و معرفة التفسیر کذلک. تبیین فرمایش صاحب کفایه: و مخفی نیست احتیاج اجتهاد به شناخت علوم عربی […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۳

$ * متن کفایه: الثالث فی جواز رجوع غیر المتصف به إلیه فی کل مسألة اجتهد فیها و هو أیضا محل الإشکال من أنه من رجوع الجاهل إلی العالم فتعمه أدلة جواز التقلید و من دعوی عدم إطلاق فیها و عدم إحراز أن بناء العقلاء أو سیرة المتشرعة علی الرجوع إلی مثله أیضا و ستعرف […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۲

$ * متن کفایه: الثانی فی حجیة ما یؤدی إلیه علی المتصف به‌ و هو أیضا محل الخلاف إلا أن قضیة أدلة المدارک حجیته لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق ضرورة أن بناء العقلاء علی حجیة الظواهر مطلقا و کذا ما دل علی حجیة خبر الواحد غایته تقییده بما إذا تمکن من دفع معارضاته کما هو […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۱

$ * متن کفایه: إلا أن یقال بکفایة انفتاح باب العلم فی موارد الإجماعات و الضروریات من الدین أو المذهب و المتواترات إذا کانت جملة یعتد بها و إن انسد باب العلم بمعظم الفقه، فإنه یصدق علیه حینئذ أنه ممن روی حدیثهمb و نظر فی حلالهمb و حرامهمb و عرف أحکامهم عرفا حقیقة و أما […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۲۰

$ ** روایت اول ابوخدیجه دو روایت دیگر معمولا در بحث اصل جواز قضاوت مورد استناد قرار می‌گیرد، که هر دو از ابوخدیجه است. در این فرصت روایت اول را بررسی می‌کنیم تا به روایت دوم برسیم. ۳۰/۵- التهذیب (ج ۶، ح ۸۴۶): عَنْهُ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعیدٍ عَنْ أبی‌الْجَهْمِ عَنْ […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۹

$ (استاد ریاحی در ابتدای این جلسه، بحث مفصلی پیرامون عمر بن حنظله و توثیق او داشتند که علاقه‌مندان می‌توانند مطالب مربوط به این قسمت را از لینک عمر بن حنظله مطالعه کنند) بسیار خب! تا این‌جا معلوم شد که عمر بن حنظله از ثقات است و پیش از این هم دیدیم که سایر قسمت سند این […]

الإجتهاد و التقلید - جلسه ۱۸

$ ** روایت عمر بن حنظله یکی از مهم‌ترین روایات در باب قضاوت، هم در اصل آن و هم فروعات آن، روایت عمر بن حنظله است. البته این روایت در بحث‌های دیگری هم مطرح می‌شود که بعضی از آن‌ها را قبلا داشتیم. در اصل باب اجتهاد و تقلید، اعلمیت، رجولیت، تعادل و ترجیح در روایات […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه