$


جلسه پنجم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی )))

((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات )))

** گزارش اجمالی:

استاد در این جلسه، به نقد و بررسی سه مطلب مستقل پرداختند.

استاد در این جلسه به سه بحث پرداختند:

۱. روایت اول درباره تهران و تهرانی و ظهور

۲. شرایط اعتبار حدیث (شرایط سندی، متنی و تکمیلی)

۳. بررسی حدیث دو و سوم از کتاب المُحجه

 

** فرازهایی از جلسه پنجم:

طیق قرار ابتدا حدیثی درباره ایران و به طور خاص تهران روایت می‌کنیم که می‌گویند درباره زمان ظهور است و بعد نکاتی درباره اعتبار سنجی روایات عرض خواهم که پیش از وعده آن را داده بودم و در ادامه هم به روایت دوم و سوم کتاب المُحجة خواهیم پرداخت …

 

◇ تهران و ظهور امام عصر (۱):

• روایت این جلسه در مورد تهران است. روایت شده است امام صادق علیه‌السلام به بیتی شعر تمسک جسته، فرمودند: «در هنگام ظهر، در زوراء ۸۰ هزار تن از آن‌ها چون شتر قربانی می‌شوند»، پس فرمودند: «زوراء را می شناسی؟» روای گفت: «قربانت شوم! همان بغداد است؟» فرمودند: «خیر، به ری رفته ای؟» گفت: «آری» فرمودند: «بازار چارپایان آن‌جا را دیده‌ای؟» گفت: «آری!» فرمودند: «آن کوه سیاه رنگ در راست جاده را دیده‌ای؟ همان جا زوراء است …

• بعد از خواندن یک روایت، معمولا ابتدا باید منبع، بعد سند و سپس متن روایت بررسی شود، تا اعتبار حدیث مشخص شود. گفتیم منبع کتابی است که حدیث در آن آمده است و بر دو نوع اصیل (منبعی که برای اولین بار یک حدیث را نقل می کند) و غیر اصیل (منابعی که حدیث را از یک منبع اصیل نقل می‌کند) است. سند همان سلسله افرادی هستند که صاحب کتاب مطلب را از آن ها نقل کرده است تا به معصوم برسد …

استاد در ادامه مطالبی را درباره منبع، سند و متن این حدیث فرمودند.

 

◇ شرایط اعتبار حدیث:

* سه دسته شرط برای اعتبارسنجی احادیث وجود دارد.

– دسته اول، شروط سندی است که چنج مورد است …

– دسته دوم، شرایط متنی است که دو مورد است …

– دسته سوم هم شرایط تکمیلی است که مهم‌ترین خاصیت آن، فهم بهتر حدیث و کنترل دو دسته قبلی است …

استاد در این بخش پیرامون این شروط مطالبی را گفتند و مثال‌هایی بیان کردند.

 

◇ حدیث دوم و سوم از کتاب المحجة:

استاد در قسمت پایانی، حدیث دوم و سوم از کتاب المُحجة فی ما نزل فی القائم الحُجة را بررسی کردند که هر دو ضعیف بود، با این حال نکات مهمی را درباره متن آن فرمودند.

¤ علاقه‌مندان برای شنیدن صوت کامل این جلسه می‌توانند به پادکست جلسه سوم در کانال‌های یوتیوب و آپارات مراجعه کنند.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه