$


جلسه دهم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات ))) ** گزارش اجمالی: استاد در این جلسه، به نقد و بررسی دو مطلب مستقل پرداختند. ۱٫ حدیثی درباره ارتباط دجال و شهر اصفهان ۲٫ بررسی حدیث نهم از کتاب المُحجة ** فرازهایی از جلسه دهم: ◇ دجال از یهودیه اصفهان است: […]

جلسه نهم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات ))) ** گزارش اجمالی: استاد در این جلسه، به نقد و بررسی دو مطلب مستقل پرداختند. ۱٫ حدیثی درباره شعیب بن صالح و ارتباط او با شهر ری ۲٫ توضیحات تکمیلی درباره روایت هفتم  کتاب المُحجة ** فرازهایی از جلسه هشتم: روایتی […]

جلسه هشتم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات ))) ** گزارش اجمالی: استاد در این جلسه، به نقد و بررسی دو مطلب مستقل پرداختند. ۱٫ حدیثی درباره دشمنی اهل ری با امام زمان ۲٫ بررسی حدیث هفت و هشت از کتاب المُحجة ۳٫ بررسی کلیپ سخن نسبت داده شده به […]

جلسه هفتم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات ))) ** گزارش اجمالی: استاد در این جلسه، به نقد و بررسی دو مطلب مستقل پرداختند. ۱٫ روایت اول درباره (شهر) ری در زمان ظهور ۲٫ بررسی حدیث هفتم از کتاب المُحجة ۳٫ بررسی کلیپ سخن نسبت داده شده به امام حسین […]

جلسه ششم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات ))) ** گزارش اجمالی: استاد در این جلسه، به نقد و بررسی دو مطلب مستقل پرداختند. ۱. روایت دوم درباره تهران و تهرانی و ظهور ۲٫ بررسی حدیث چهارم و پنجم از کتاب المُحجه ** فرازهایی از جلسه ششم: روایتی که امروز […]

جلسه پنجم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات ))) ** گزارش اجمالی: استاد در این جلسه، به نقد و بررسی سه مطلب مستقل پرداختند. استاد در این جلسه به سه بحث پرداختند: ۱. روایت اول درباره تهران و تهرانی و ظهور ۲. شرایط اعتبار حدیث (شرایط سندی، متنی و تکمیلی) […]

جلسه چهارم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات ))) ** گزارش اجمالی: استاد در این جلسه، به نقد و بررسی سه مطلب مستقل پرداختند. ۱- روایتی درباره ارتباط امام زمان با یزدگرد ساسانی ۲- تتمه بررسی حدیث اول کتاب المُحجة ۳- به مطلبی که درباره خاصیت ادرار شتر در فضای […]

جلسه سوم تفسیر آیات مهدوی (امام مهدی در قرآن)

((( دانلود فایل صوتی ))) ((( مشاهده و دانلود فایل تصویری از آپارات ))) ** گزارش اجمالی: استاد در این جلسه، به ادامه شرح حدیث اول از کتاب المُحجة پرداخته و ابتدا مطالبی را درباره «المتقین» در قرآن و در آیات اول سوره بقره بیان داشته و در ادامه نیز نکاتی را درباره «الغیب» در […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه