$


معلی بن خنیس

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده است. ))) ابوعبدالله، معلی بن خنیس هم از جمله روات پر حدیث ما است که درباره او اختلاف کرده‌اند. او را کوفی و بزاز دانسته‌اند. با توجه به روایات معتبری که داریم، او در زمان امام صادقj به اشاره داود بن علی، حاکم مدینه […]

مفضل بن عمر

((( این مطالب از لابه‌لای دروس مختلف استاد ریاحی استخراج شده و بررسی و باز بینی مجدد ایشان در تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد. ))) ابوعبدالله، مفضل بن عمر الجعفی الکوفی از جمله راویان پر حدیث در کتب روایی ما است. مرحوم نجاشی می‌نویسد که بعضی کنیه او را ابومحمد گفته‌اند. با توجه به شواهد و قرائن […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه