$


مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۰۲

$ ** گزارش‌های قرآنی: با توجه به اعتقادات اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان، اعم از پیروان مکتب اهل بیتb و پیروان مکتب خلفا، قرآن، کلام الله تعالی است که بر نبی مکرم اسلامp وحی شده و از هرگونه تحریف، اعم از کسر و اضافه و تغییر مصون است. با این حساب، اگر کسی، یا به […]

مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۰۳ (۱)

$ ** روایات: تعدادی از گزارش‌های تاریخی در قالب روایات بیان شده‌اند، لذا ناچاریم بحث جدی هم روی روایات داشته باشیم. خصوصا در بحث ما که تاریخ عصر ظهور است، روایات اهمیت ویژه‌ای دارند، چرا اکثر قریب به اتفاق مطالب مورد بحث در قالب روایات بیان شده‌اند. اما ما بحث روایات را جامع‌تر از مطلب […]

مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۰۳ (۲)

$ * تفاوت تصحیف، تحریف و جعل: در این بخش تصحیف، تحریف و جعل را تعریف کرده و مسائلی پیرامون آن‌ها عرض می‌کنیم. برای این سه اصطلاح تعریف‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که ما تنها به موردی می‌پردازیم که مشهور آن را پذیرفته و ما نیز با آن موافق هستیم. * تصحیف: تصحیف آن است که […]

مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۰۴ (۱)

$ * بعضی از راه‌های شناخت، تصحیف، تحریف و جعل برای شناخت احادیث جعلی، تحریف‌شده یا تصحیف شده، راه‌هایی وجود دارد که بعضی از این راه‌ها برای شناخت احادیث موضوع است و بعضی برای احادیث تحریف شده و بعضی نیز برای احادیث تصحیف شده. بعضی از راه‌ها نیز مشترک است. بعضی از این راه‌ها عبارتند […]

مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۰۴ (۲)

$ * شرایط اعتبار و پذیرش احادیث: در این‌جا مروری خواهیم داشت بر شرایط اعتبار حدیث. حدیثی برای ما قابل قبول و معتبر است که سند و متن آن شرایط خاصی را داشته باشد. ابتدا مروری داشته باشیم بر شرایط سندی. این شرایط عبارتند از: ۱- با توجه به این‌که دوران استماع حدیث گذشته است، […]

مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۰۵

$ * ادامه مطالب شرایط اعتبارسنجی احادیث و نکاتی در رابطه با متن آن‌ها: روایاتی که شرایط مذکور را داشت، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، اما لازم است نکات دیگری را که عرض می‌کنم، مد نظر قرار دهیم. ۱- روایت مخالف عقل نباشد یا بتوان برای آن توجیه عقلی مناسبی پیدا کرد و اگر چنین […]

مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۰۶ (۱)

$ * دلایل جعل و تحریف حدیث در فریقین: در این‌جا دلایل جعل و تحریف حدیث در دوره‌های مختلف در فریقین را به اختصار فقط نام می‌بریم. فقط این نکته را اشاره کنم که بعضی از این دلایل به عنوان دلایل جعل و تحریف در گزارش‌های مورخین هم مطرح است و به همین جهت در […]

مبانی اعتبار سنجی تاریخ - جلسه ۰۰۶ (۲)

$ * بررسی رجال موجود در سند: در این فرصت مطالبی را جهت آشنایی شما بزرگواران با رجال موجود در سند احادیث عرض می‌کنم که به نظرم دانستن آن مفید است. رجال موجود در سند راوایات را به ۵ دسته تقسیم می‌کنیم: ۱- ثقه درجه یک: افرادی هستند که دلایل معتبر بر ثقه بودن آن‌ها […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه