$


تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۵

$ * ادامه مطالب شرایط اعتبارسنجی احادیث و نکاتی در رابطه با متن آن‌ها: روایاتی که شرایط مذکور را داشت، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، اما لازم است نکات دیگری را که عرض می‌کنم، مد نظر قرار دهیم. ۱- روایت مخالف عقل نباشد یا بتوان برای آن توجیه عقلی مناسبی پیدا کرد و اگر چنین […]

تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۴ (۲)

$ * شرایط اعتبار و پذیرش احادیث: در این‌جا مروری خواهیم داشت بر شرایط اعتبار حدیث. حدیثی برای ما قابل قبول و معتبر است که سند و متن آن شرایط خاصی را داشته باشد. ابتدا مروری داشته باشیم بر شرایط سندی. این شرایط عبارتند از: ۱- با توجه به این‌که دوران استماع حدیث گذشته است، […]

تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۴ (۱)

$ * بعضی از راه‌های شناخت، تصحیف، تحریف و جعل برای شناخت احادیث جعلی، تحریف‌شده یا تصحیف شده، راه‌هایی وجود دارد که بعضی از این راه‌ها برای شناخت احادیث موضوع است و بعضی برای احادیث تحریف شده و بعضی نیز برای احادیث تصحیف شده. بعضی از راه‌ها نیز مشترک است. بعضی از این راه‌ها عبارتند […]

تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۳ (۲)

$ * تفاوت تصحیف، تحریف و جعل: در این بخش تصحیف، تحریف و جعل را تعریف کرده و مسائلی پیرامون آن‌ها عرض می‌کنیم. برای این سه اصطلاح تعریف‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که ما تنها به موردی می‌پردازیم که مشهور آن را پذیرفته و ما نیز با آن موافق هستیم. * تصحیف: تصحیف آن است که […]

تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۳ (۱)

$ ** روایات: تعدادی از گزارش‌های تاریخی در قالب روایات بیان شده‌اند، لذا ناچاریم بحث جدی هم روی روایات داشته باشیم. خصوصا در بحث ما که تاریخ عصر ظهور است، روایات اهمیت ویژه‌ای دارند، چرا اکثر قریب به اتفاق مطالب مورد بحث در قالب روایات بیان شده‌اند. اما ما بحث روایات را جامع‌تر از مطلب […]

تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۲

$ ** گزارش‌های قرآنی: با توجه به اعتقادات اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان، اعم از پیروان مکتب اهل بیتb و پیروان مکتب خلفا، قرآن، کلام الله تعالی است که بر نبی مکرم اسلامp وحی شده و از هرگونه تحریف، اعم از کسر و اضافه و تغییر مصون است. با این حساب، اگر کسی، یا به […]

تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۱ (۲)

$ * مقدمه – راه‌های برخورد با روایات و گزارش‌های تاریخی: ما در بحث عصر ظهور، هم با روایات به معنای متعارف آن سر و کار داریم و هم با گزارش‌های تاریخی که تفاوت این دو را از منظر حقیر به مرور متوجه خواهید شد و خواهیم دید نسبت این دو با هم عموم و […]

تاریخ عصر ظهور - جلسه ۰۰۱ (۱)

$ * مقدمه – علت و اهمیت پرداختن به موضوع: بسیاری از ما تصور می‌کنیم که در انتظار امام عصرمانf هستیم و این در حالی است که باید توجه داشته باشیم، علاوه بر این‌که این موضوع مراتبی دارد، حالتی است که صدق و کذب هم در آن راه دارد. یعنی علاوه بر این‌که خود انتظار، […]

12345...>

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه