$


توضیحی پیرامون تعاریف موجود

از آن‌جا که اصطلاحات رایج در علم الحدیث متفاوت بوده و حتی در دوره‌های مختلف تعاریف آن‌ها تغییر کرده است، جهت راحتی کار و تعیین تکلیف خودمان، تعریف اصطلاحات به کار برده شده در این جلسات را از دیدگاه خودمان بیان می‌کنیم.

لازم به ذکر است که تعداد این اصطلاحات بسیار زیاد است و اگر فرصت شد، در پایان همین جلسه فقط نام آن‌ها را فهرست‌وار ذکر خواهیم کرد و باز هم نمی‌توانیم مطمئن باشیم که همه آن‌ها را برشمرده‌ایم.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه