$


راوی مجهول

راوی که نام او در کتب رجالی موجود نیست و به هیچ عنوانی هم نمی‌توان درباره او اظهار نظر کرد.

لازم به ذکر است که برخی از روات در کتب رجالی با لفظ مجهول معرفی شده‌اند که با توجه به تعریف ما، جزء مهملین محسوب می‌شوند.

در ضمن بعضی تصور کرده‌اند که این لفظ، از الفاظ تضعیف است، در حالی که ظاهراً نشانه ناآشنا بودن فرد رجالی با این افراد است، لذا با این توصیف هم جزء مهملین خواهند بود.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه