$


فهرست جلسات تاریخ سقیفه

((( جهت دانلود فایل صوتی، عنوان مورد نظر را کلیک کنید. )))

یادداشت استاد ریاحی:

بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که حقیر در این جلسات تقدیم کرده‌ام، مربوط به سال‌های دور است و چه بسا مطالبی از آن، طبق مبانی که اکنون اختیار کرده‌ام، معتبر نباشد. با این حال امید است مورد استفاده قرار گیرد. ریاحی

* * *

– جلسه ۱:

 • مقدمه
 • معرفی اجمالی خدمات امیر مؤمنانj به اسلام (قسمت اول)

– جلسه ۲:

 • عرفی اجمالی خدمات امیر مؤمنانبه اسلام (قسمت دوم).

– جلسه ۳:

 • معرفی اجمالی خدمات امیر مؤمنانj به اسلام (قسمت سوم).

– جلسه ۴:

 • معرفی اجمالی خدمات امیر مؤمنانبه اسلام (قسمت چهارم).

– جلسه ۵:

 • معرفی اجمالی خدمات امیر مؤمنانj به اسلام (قسمت پنچم)
 • ماجرای سپاه اسامه.

– جلسه ۶:

 • اجرای لوح و قلم
 • ماجراهای روز شهادت حضرت رسول اللهp و موضع‌گیری اولیه گروه کودتا و اقدامات اولیه آن‌ها.

– جلسه ۷:

 • ادامه ماجراهای روز شهادتحضرت رسول اللهp و ماجرای سقیفه بنی ساعده.

– جلسه ۸:

 • ادامه ماجرای سقیفه بنی ساعده و پیوستن قبیله اسلم به گروه کودتا
 • اولین بیعت‌کننده با ابوبکر در مسجد
 • ماجراهای روز بعد از شهادتحضرت رسول اللهp
 • دفن
 • حضرت رسول اللهدر شب چهارشنبه.

– جلسه ۹:

 • برخورد تیم کودتا با مخالفین (تطمیع عباس عموی حضرت رسول اللهp و برخورد او با کودتاگران)
 • برخورد تیم کودتا با مخالفین (برخورد خونین و تحصن در خانه حضرت صدیقه کبریh و ماجراهای آن)
 • اقدامات حضرت امیر مؤمنان و صدیقه کبریc بعد از احراق بیت
 • علل بیعت امیر مؤمنانj با خلیفه بعد از شهادت حضرت صدیقه کبریh
 • برخورد تیم کودتا با مخالفین (برخورد خونین  و ماجرای مالک بن نویره و زنای خالد بن ولید با همسر او).

– جلسه ۱۰:

 • برخورد تیم کودتا با مخالفین (برخورد اقتصادی و غصب اموال حضرت صدیقه کبریh و محروم کردن ایشان از ارث).

– جلسه ۱۱:

 • برخورد تیم کودتا با مخالفین (برخورد اقتصادی و غصب اموال حضرت صدیقه کبریh و محروم کردن ایشان از ارث)
 • دادخواهی حضرت صدیقه کبریh در مسجدالنبی.

– جلسه ۱۲:

 • چگونگی خلافت خلیه دوم
 • سیره حکومتی خلیفه دوم و بدعت‌ها.

– جلسه ۱۳:

 • آخرین اقدامات خلیفه دوم
 • ترور خلیفه دوم
 • شورای شش نفره
 • آل ابومعیط چه کسانی بودند؟
 • آشنایی با ولید بن عقبه
 • معرفی صهیب رومی و نقش او در انتخاب خلیفه سوم.

– جلسه ۱۴:

 • داستان سعید بن عاص
 • سخن امیر مؤمنانj به عباس قبل از تشکیل شورای شش نفره
 • شورای شش نفره و ماجراهای آن
 • عکس العمل ابوسفیان از خلافت عثمان
 • اقدامات عثمان در دوران خلافت که منجر به تکفیر او شد (عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح).

– جلسه ۱۵:

 • اقدامات عثمان در دوران خلافت که منجر به تکفیر او شد (حکم بن ابی‌العاص و عبدالله بن عامر بن کریز)
 • روحیات و اقدامات ولید بن عقبه.

– جلسه ۱۶:

 • اقدامات عثمان در دوران خلافت که منجر به تکفیر او شد (ماجرای ابن مسعود و برخورد او با ولید بن عقبه در کوفه و عثمان در مدینه و ادامه ماجراهای ولید بن عقبه و حد جاری‌کردن امیر مؤمنانj).

((( متأسفانه جلسه شانزدهم به بعد در آرشیو مؤسسه موجود نبود. )))

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه