$


مضمره

خبری است که در آن نام معصوم علیه‌السلام نیامده باشد و از کنیه‌ها و القاب ایشان نیز استفاده نشده باشد، بلکه یا از ضمیر استفاده شده یا از محتوای کلام بتوان فهمید که منظور، کلام معصوم علیه‌السلام بوده است. اگر معلوم شد که خبری از معصوم است که هیچ و گر نه نمی‌توان آن را حجت دانست.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه