$


آیة الکرسی و فضائل آن - جلسه ۳۷

$

* آیة الکرسی و حجامت:

۳۵/۳۳ (…)- الکافی (ح ۱۵۲۲۳): عنه عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی‌عبداللهj قال: «اقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسیِ وَ احْتَجِمْ أیَّ یَوْمٍ شِئْتَ وَ تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أیَّ یَوْمٍ شِئْتَ.»

* ترجمه:

ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «آیة الکرسی را بخوان و هر روز خواهی حجامت کن و صدقه بده و هر روزی که خواستی خارج شو.»

* بررسی سند:

این حدیث معلق است. با توجه به حدیث قبل در الکافی، معلوم می‌شود که ضمیر «ه» در عنه، به احمد بن محمد بن عیسی بر می‌گردد که محمد بن یحیی العطار، پیش از او قرار دارد. با این حساب حدیث را ثقةالاسلام الکلینی از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده است که همگی از ثقات می‌باشند و در نتیجه حدیث معتبر است.

* شرح:

– با توجه به فرمایش امامj، حتی اگر حجامت در بعضی از روزها مناسب نباشد یا سفر کردن در بعضی از ایام منع شده باشد، با به کار بستن دستور العملی که در روایت آمده است، می‌توان با خیال راحت آن کار را انجام داده و نگران چیزی نبود.

– درباره حجامت هم نظرات مثبت و منفی در بین متخصصان امروزی مطرح است و عده‌ای موافق آن بوده و عده‌ای هم مخالف آن هستند که بحث سر این موضوع را به اهل فن آن واگذار کرده و چند نکته را به اختصار عرض می‌کنم.

۱- بسیاری از روایاتی که در مورد حجامت وجود دارد، معتبر نیست، منظورم این است که انتساب آن به معصومj معتبر نیست.

۲- با توجه به این‌که در طب گذشته و حال، خارج کردن کنترل شده بخشی از خون از بدن، در مواردی توصیه شده است و در گذشته یکی از راه‌های رایج این کار حجامت بوده، طبیعتاً مورد تأیید معصومینb نیز قرار گرفته است.

۳- حال اگر از نظر علمی معلوم شود که راه‌های دیگر خارج کردن خون از بدن مناسب‌تر و مفیدتر از حجامت است، طبیعتاً آن کارها بر حجامت ترجیح دارد، مگر آن‌که دانشمندان برای حجامت فوائدی بدانند که در روش‌های دیگر نیست.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه