$


آیة الکرسی و فضائل آن - جلسه ۲۹

$

* آیة الکرسی و محراب نماز:

۲۷/۲۵ (…)-المحاسن (ج ۲، ص ۶۰۹): عنه عن محمد بن إسماعیل عن عبدالرحمن بن أبی‌هاشم عن أبی‌خدیجة قال: «رَأیْتُ مَکْتوباً فی بَیْتِ أبی‌عَبْدِاللهِj آیَةَ الْکُرْسیِ قَدْ أُدیرَتْ بِالْبَیْتِ وَ رَأیْتُ فی قِبْلَةِ مَسْجِدِهِ مَکْتوباً آیَةَ الْکُرْسیِ.»

* ترجمه:

ابوخدیجه روایت کرد: «در خانه ابوعبدالله (امام صادق)j، دیدم که دور تا دور خانه، آیة الکرسی نوشته شده بود و دیدم در قبله محل سجودشان (نیز) آیة الکرسی نوشته بود.»

* بررسی سند:

این حدیث را احمد بن محمد البرقی از محمد بن اسماعیل بن بزیع از عبدالرحمن بن ابی‌هاشم از ابوخدیجه، سالم بن مکرم روایت کرده است که همه رجال سند این روایت، بلاخلاف از ثقات هستند، مگر ابوخدیجه که شیخ الطائفه او را تضعیف کرده و در مقابل مرحوم نجاشی ثقة ثقه و مرحوم کشی او را صالح معرفی می‌کند. ظاهراً او در ابتدا از اصحاب ابوالخطاب معروف بود و بعد امامی شد، لذا اگر ثقات از او روایت کرده باشند، مربوط به زمانی است که امامی شده و به جرگه اصحاب امام صادقj وارد شده و توثیق شده است چرا که امکان ندارد اجلای ثقات ما از اصحاب ابوالخطاب روایت کنند.

* شرح:

– در روایت معلوم نیست که دیوار خانه امامj بیش از هشت ذراع بوده که آیة الکرسی بر آن نوشته شده یا کمتر بوده و باز هم امامj این کار را انجام داده‌اند.

– اما در مورد محل نماز، در دوره قبل جلسات فقه و معماری عرض کردم که مستحب است انسان گوشه‌ای از محل اقامت دائم یا موقت خود را مصلی قرار داده و نکاتی را در انتخاب این محل رعایت کند. از جمله این موارد نوشتن آیة الکرسی در جهت قبله است که در این روایت هم به آن اشاره شده است.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه