$


آیة الکرسی و فضائل آن - جلسه ۲۴

$

* برای در امان بودن هر آن‌چه وابسته به فرد است:

۲۲/۲۰ (…)- الکافی (ح ۳۳۵۷): محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن عبدالعزیز عن بکر بن محمد عمن رواه عن أبی‌عبداللهj قال: «مَنْ قالَ هَذِهِ الْکَلِماتِ عِنْدَ کُلِّ صَلاةٍ مَکْتوبَةٍ حُفِظَ فی نَفْسِهِ وَ دارِهِ وَ مالِهِ وَ وُلْدِهِ: «أُجیرُ نَفْسی وَ مالی وَ وُلْدی وَ أهْلی وَ داری وَ کُلَّ ما هوَ مِنّی بِاللهِ الْواحِدِ الْأحَدِ الصَّمَدِ الَّذی لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفواً أحَدٌ وَ أُجیرُ نَفْسی وَ مالی وَ وُلْدی وَ کُلَّ ما هوَ مِنّی بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ إلَی آخِرِها وَ بِرَبِّ النّاسِ إلَی آخِرِها وَ آیَةِ الْکُرْسیِ إلَی آخِرِها.»»

* ترجمه:

ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «هر که این کلمات را نزد همه نمازهای واجب بگوید، جانش و خانه‌اش و مالش و فرزندش حفظ شده است: «در پناه قرار می‌دهم خودم و مالم و فرزندم و خانواده‌ام و خانه‌ام و هر آن‌چه از من است به الله یگانه یکتای صمد که نه هرگز زاده شده و نه هرگز می‌زاید و هرگز احدی برای او شبیه نباشد و در پناه قرار می‌دهم خودم و مالم و فرزندم و هر آن‌چه او از من است به پروردگار سپیده‌دم از شر آن چه خلق کرده تا آخر آن و به پروردگار مردم تا آخر آن و آیة الکرسی تا آخر آن.»»

* بررسی سند:

این حدیث را ثقةالاسلام الکلینی از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری از محمد بن عبدالعزیز الکوفی از بکر بن محمد الازدی از من رواه از امام صادقj روایت کرده است.

محمد بن عبدالعزیز، در کتب رجالی مهمل است، اما به واسطه احمد بن محمد بن عیسی، می‌توان او را توثیق کرد. من رواه نیز در ظاهر مجهول است، اما به واسطه بکر بن محمد که از اجلای ثقات است، توثیق می‌شود. سایرین هم که از ثقات بوده و در نتیجه انتساب این دستورالعمل به امامj بر مبنای ما معتبر است.

شبیه این حدیث را شیخ صدوق در الفقیه (ح ۹۶۱) نیز به صورت مرسل روایت کرده است.

* شرح:

– در این روایت، مفاهیم و عباراتی از سوره اخلاص، فلق و ناس وام گرفته شده است و در نهایت خواندن آیة الکرسی تجویز شده است که إن شاء الله با خواندن این عبارات و توکل به الله تعالی که در مفهوم این عبارات معلوم است، انسان خود و هر آن‌چه را از او است، در پناه حضرت احدیت قرار می‌دهد.

– درباره معانی سوره توحید که پیش از این صحبت کرده‌ایم و درباره معوذتین هم بعداً و در جای خود صحبت خواهیم کرد. إن شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه