$


آیة الکرسی و فضائل آن - جلسه ۲۲

$

( در این جلسه به درخواست طلاب و مستمعین، استاد ریاحی، مجددا بحث رجالی سهل بن زیاد را مطرح کردند که علاقه‌مندان می‌توانند جهت مطالعه مطالب، روی نام سهل بن زیاد کلیک کنند.)

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه