$


آیة الکرسی و فضائل آن - جلسه ۱۰

$

* آیة الکرسی و نجات از ترس:

۱۰/۸ (…)- المحاسن (ج ۲، ص ۳۶۷): عنه عن أبی‌عبدالله عن حماد عن حریز عن إبراهیم بن نعیم عن أبی‌عبداللهj قال: «إذا دَخَلْتَ مُدْخَلًا تَخافُهُ، فاقْرَأْ هَذِهِ الْآیَةَ: «رَبِّ أدْخِلْنی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أخْرِجْنی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصیراً» وَ إذا عایَنْتَ الَّذی تَخافُهُ فاقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسیِ.»

* ترجمه:

ابوعبدالله (امام صادق)j فرمودند: «هنگامی که به محلی داخل شدی که از آن ترسیدی، پس این آیه را بخوان: «رب أدخلنی مدخل صدق و أخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا» و هنگامی که چیزی دیدی که از آن ترسیدی، پس آیة الکرسی را بخوان.»

* بررسی سند:

این حدیث را احمد بن محمد البرقی از پدرش از حماد بن عیسی از حریز بن عبدالله از ابراهیم بن نعیم روایت کرده است که همه این افراد از ثقات بوده و در نتیجه انتساب این حدیث به امام صادقj معتبر است.

* شرح:

– آیه مذکور در روایت، آیه ۸۰ سوره اسراء است.

– ترجمه آیه چنین است: «پروردگارا! مرا به محل صدق داخل گردان و از محل صدق خارج گردان و برای من از جانب خودت نیرویی یاری‌دهنده قرار بده.»

– مرا به محل صدق داخل گردان و از محل صدق خارج گردان را دو گونه می‌توان معنا کرد، یکی این‌که همه امور مرا در صدق و درستی قرار بده و دیگر آن‌که مرا به دور از آفت‌ها و گزندها داخل گردان و خارج نما.

– نکته آخر درباره ترس است. در این مورد ضمن آیه مختلفی مفصل صحبت کردیم و این‌جا فقط به همین مقدار بسنده می‌کنم که ترس از آن چیزهایی است که نه فی نفسه خوب است و نه فی نفسه بد، بلکه بسته به شرایط خوب و بد دارد. بعضی ترس‌ها بسیار خوب و بعضی ترس‌ها بسیار بد است.

و صلی الله علی محمد و آله

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه