$


شرط مرد بودن در مرجع تقلید - جلسه ۱۴

$

استاد در این جلسه مطالبی را پیرامون تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم القمی مطرح کردند که نتیجه آن این بود که انتساب همه این تفسیر به علی بن ابراهیم القمی معتبر نبوده و راه قابل قبولی برای تشخیص روایات او و سایر ثقات، از غیر در این کتاب وجود ندارد، لذا روایات منحصر به این کتاب، شرط دوم و سوم از شرایط پنج‌گانه اعتبار سندی را نداشته و غیر معتبر است. احادیثی هم که در کتب دیگر هست، باید مستقلا و بر اساس همان کتاب بررسی شود.

جهت مطالعه بررسی وضعیت این کتاب، لطفا کلیک کنید.

مؤسسه حکمت اسلامی احتجاج

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه