$


تاریخ نگارش علم حدیث

در این بخش دوره‌های مختلف نگارش حدیث مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن بررسی شرای جعل و تحریف و امکان تقیه در این دوره‌ها بود.

دوره‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر بود:

 1. تاریخ حدیث و نگارش آن در زمان حیات حضرت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله
  • دوره اول: دوره حضور ایشان در مکه است که حدود ۱۳ سال طول کشید.
  • دوره دوم: دوره حضور حضرت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله در مدینه است که حدود ۱۰ سال به طول انجامید.
 2. تاریخ نگارش حدیث پس از شهادت حضرت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله در مکتب خلفا
  • دوره اول تاریخ نگارش حدیث در مکتب خلفایا دوره منع و جعل حدیث
  • دوره دوم تاریخ نگارش حدیث در مکتب خلفا یا دوره تدوین جوامع حدیثی
  • دوره سوم تاریخ نگارش حدیث در مکتب خلفا یا دوره تکمیل جوامع حدیثی
  • دوره چهارم تاریخ نگارش حدیث در مکتب خلفا یا دوره رکود نگارش حدیث
  • دوره پنجم تاریخ نگارش حدیث در مکتب خلفا یا دوره احیای نگارش حدیث
 3. تاریخ حدیث و نگارش آن پس از شهادت حضرت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام
  • دوره اول تاریخ نگارش حدیث در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام یا دوره محدودیت حدیث
  • دوره دوم تاریخ نگارش حدیث در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام یا دوره فراهم آمدن اولین مکتوبات حدیثی
  • دوره سوم تاریخ نگارش حدیث در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام یا دوره تدوین اولین جوامع حدیثی
  • دوره چهارم تاریخ نگارش حدیث در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام یا دوره مرسل‌نویسی
  • دوره پنجم تاریخ نگارش حدیث در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام یا دوره تکمیل و تنظیم جوامع حدیثی
  • دوره ششم تاریخ نگارش حدیث در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام یا دوره رکود نگارش حدیث
  • دوره هفتم تاریخ نگارش حدیث در مکتب اهل بیت علیهم‌السلام یا دوره بیداری و بازگشت

در پایان این بخش دلایل جعل و تحریف روایات در فریقین مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی در رابطه با دیدگاه‌های اخباری‌ها و مواضع آن‌ها در قبال اصولیون، فلاسفه، عرفا و صوفیه مطرح شد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه