$


رجال و درایه - جلسه ۸۴

$ جلسات گذشته درباره شرایط راوی که می‌شود به خبرش اعتماد کرد، صحبت کردیم. شرط هوشیاری، اسلام، بلوغ و امامی بودن را بررسی کدیم و امشب هم دو شرط  آخر را بررسی می‌کنیم. شرط عدالت و ضبط. * عدالت: بعضی نیز ملکه عدالت را شرط اعتماد به راوی دانسته‌اند که منظور از آن ملکه پرهیز […]

رجال و درایه - جلسه ۸۳

$ بحث ما بر سر شرایطی بود که راوی باید داشته باشد تا بتوان به نقل خبرش اعتماد کرد. هوشیاری و اسلام و بلوغ را بررسی کردیم و بحثمان بر سر امامی بودن بود که سه روایت خواندیم و دیدیم که هیچ کدام آن‌ها قابل استناد نبود. آخرین حدیثی که در این مورد به آن […]

رجال و درایه - جلسه ۸۲

$ جلسات گذشته درباره شرایط راوی صحبت کردیم که نقل قولش قابل قبول است. ابتدا درباره شرط عقل صحبت کردیم و دیدیم که لازم است راوی هنگام شنیدن خبر یا دیدن ماجرا یا مانند این‌ها هوشیاری لازم را داشته باشد و هنگام انتقال آن به دیگران هم هوشیار باشد. بعد به شرط اسلام پرداختیم و […]

رجال و درایه - جلسه ۸۱

$ جلسه گذشته درباره شرایط راوی صحبت کردیم که سخنش قابل قبول است. درباره هوشیاری او در زمان دیدن و شنیدن خبر و نیز هوشیاریش هنگام نقل خبر در قالب عقل صحبت کردیم و بعد هم واردشرط اسلام شدیم که آیا لازم است راوی روایت دینی، حتما مسلمان باشد یا خیر. نکته آخر در این […]

رجال و درایه - جلسه ۸۰

$ جلسات گذشته درباره تسامح در ادله سنن یا اخبار من بلغ صحبت کردیم و الحمد لله قبل از تعطیلات ماه مبارک رمضان، بحث تمام شد. از امشب، فایده سیزدهم را شروع می‌کنیم که درباره صفات راوی است که می‌توان به قول او اعتماد کرد. ** فایده سیزدهم: در شرایط راوی که خبرش معتبر است. اما […]

رجال و درایه - جلسه ۷۹

$ جلسه گذشته دلایل موافقان قاعده تسامح در ادله سنن را تمام کردیم و دیدیم که حتی روایات معتبر هم آن‌چه ایشان می‌فرمایند نیست. حالا برویم سراغ ادامه بحث و دلیل دوم مخالفان این قاعده. * نکته پایانی بسیار مهم و دلیل دوم مخالفان این قاعده: اگر خاطرتان باشد، گفتیم که مخالفان این قاعده دو […]

رجال و درایه - جلسه ۷۸

$ * روایت معتبر (دسته دوم): اما برویم سراغ چهار روایت آخر که عمده بحث روی همین چهار روایت است. ابتدا این چهار حدیث را روایت و ترجمه کنیم و سندش را هم بررسی کنیم تا برسیم به بررسی متن آن‌ها. ۲۳ و۲۴/۷ و ۸- (المحاسن، ص ۲۵): و عنه عن علی بن الحکم عن […]

رجال و درایه - جلسه ۷۷

$ جلسات قبل یک دلیل مخالفان قاعده تسامح در ادله سنن و چهار دلیل موافقان این قاعده را بررسی کردیم. حالا برویم سراغ دلیل پنجم موافقان این قاعده. * دلیل پنجم موافقان قاعده تسامح در ادله سنن: روایات همان‌طور که پیش از این هم عرض کردم، عمده دلیل قائلان این قاعده، روایات است که لازم […]

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه