$


تصریح یکی از معصومین علیهم‌السلام

بدون شک این مورد بهترین و برترین نوع شناخت و جرح و تعدیل درباره یک راوی است که با توجه به مقام عصمت که ما برای معصومین علیهم‌السلام قائلیم، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد.

تصریح یکی از اجلای متقدم

تصریح افرادی مانند مرحوم نجاشی، کشی، برقی، ابن غضائری‌ها، شیخ صدوق و شیخ الطائفه در جرح و تعدیل روات می‌تواند معتبر باشد، چرا که ایشان ضمن آن‌که افرادی آگاه به این امور بوده و تقوای لازم را در نقل مطالب داشتند، به عصر روات نیز نزدیک بوده و نظرشان یا حسی یا قریب به حس […]

تصریح یکی از علمای متأخر یا بعد از آن

این تصریح به دو روش ممکن است برای متأخرین حاصل شده باشد، حسی یا حدسی.

ادعای شهرت یا اجماع

این شهرت یا اجماع اگر در رابطه با وثاقت یا حسن ظاهر افراد یا مخالف این‌ها بود، به شرط آن‌که متهم یا مشکوک نباشد، بنا بر سیره عقلا، قابل قبول است.

مدحی که کاشف از حسن ظاهر باشد و خلاف آن

گاهی از اوقات افراد تصریحی بر تأیید یا رد دیگران نکرده‌اند، اما مطالبی در مورد آن‌ها گفته‌اند که مبین توصیف ایشان به گونه‌ای است که می‌تواند سخنشان را اعتمادآور کند یا بر خلاف آن، اعتبار سخنان آن‌ها را زیر سؤال ببرد.

اجتهاد رجالی در جرح و تعدیل راوی پس از جمع‌آوری شواهد و قرائن

این مورد دقیقاً همان کاری است که یک مجتهد رجالی در بررسی‌های خود باید انجام دهد، یعنی وسع متعارف خود را به کار گرفته و با بررسی شواهد و قرائن، اعم از روایات، توثیقات متقدمین و متأخرین و افراد بعد از آن‌ها، شهرت، اجماع، تاریخ و سایر اطلاعات، فردی را توثیق یا تضعیف کرده و […]

آیا همه مشایخ و شاگردان محمد بن اسماعیل الزعفرانی ثقه‌اند؟

همان است که درباره جعفر بن بشیر گفته شد، با ین تفاوت که ظاهرا این توثیق کاربرد عملی ندارد.

نمودار درختی مدرس

باز کردن همه | بستن همه